B:SM

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona creada l'any 2002 amb l'objectiu d'unificar en una única societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d'aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d'instal·lacions de referència dedicades al lleure.

L'empresa s'organitza d'acord amb l'esquema següent:

El màxim òrgan de decisió de l’empresa és el Consell d’Administració, presidit per primer tinent d'alcalde Gerardo Pissarello. Componen aquest consell Ignasi Armengol, director general de B:SM, i la resta de consellers que, a la vegada, poden ser membres del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, accionista únic de l’empresa.

El Comitè de Direcció l'encapçala el director general i està compost per dos sotsdirectors generals, pels directors de divisió i pels directors dels serveis comuns o corporatius. També consta d'un comitè de coordinació, que relaciona directament la Direcció amb les dues sotsdireccions generals.

Imatge Barcelona

Missió

B:SM té com a missió contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència i proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Visió

Empresa model per la seva contribució en satisfer les expectatives dels ciutadans i de l’Ajuntament de Barcelona, innovadora en models de gestió que són referents per a altres ciutats i en la qual els qui hi treballem ens sentim orgullosos de formar-ne part.

La nostra missió i visió se sustentarà amb els valors corporatius:

· Compromís
· Respecte
· Rigor
· Honestedat

Són la base del compromís de B:SM amb la societat en la prestació de serveis als ciutadans.

Les activitats que gestionem són:

 • Construcció i gestió d'aparcaments municipals 
 • Regulació d'estacionament en superfície (AREA)
 • Agents Cívics
 • Servei municipal de grua
 • Gestió estacions d'autobusos (Barcelona Nord i Fabra i Puig) 
 • Bicing
 • Gestió de l'Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i l'Esplanada Olímpica
 • Barcelona Teatre Musical
 • Gestió del Recinte del Fòrum
 • Coordinació del parc de Montjuïc
 • Gestió del Park Güell

B:SM es trasllada a les noves oficines

El mes d'octubre es va inaugurar la nova seu central de B:SM, situada al carrer de Calàbria número 66. Més de 200 persones que abans es trobaven a les oficines de la Gran via de Carles III, el carrer de Rosa Sensat i l'oficina de l'àrea verda de l'avinguda del Portal de l'Àngel han unificat els seus llocs de treball. Amb el trasllat, s’ha aconseguit la unificació de diferents divisions de B:SM que, fins ara, estaven disperses en diferents espais, amb tots els beneficis que això comporta. Així, s’agilitzen les gestions corporatives ja que s’eviten desplaçaments, i es millora la comunicació entre equips, augmentant les sinergies i incrementant l’eficiència.

El trasllat al carrer de Calàbria ha fet possible la construcció d’un servei d’Atenció al Ciutadà centralitzat de tots els serveis que ofereix B:SM. Així, tots els tràmits relacionats amb l’AREA o els Aparcaments B:SM es poden fer presencialment a la seu de Calàbria, i està previst que pròximament s’hi integrin altres serveis que fins ara es podien fer en línia o les altes de socis del ZooClub i el TibiClub.

Aquest trasllat ha estat possible gràcies al treball en equip de totes les parts; la comissió de seguiment del projecte va garantir l'èxit de cadascun dels temes que calia tenir en compte: constructius, logístics, comunicatius etc.

Referències GRI: G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-13

 
Pujar