Millora contínua

Des de l’any 2001 que B:SM va implantar el primer Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) tota la companyia aconsegueix una gestió més eficient dels recursos, seguint processos normalitzats i amb criteris homogenis. B:SM està compromesa en la millora continua de la qualitat de serveis: aquest any 2015 hem renovat les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 i també hem aconseguit certificar la Unitat Park Güell, un repte que ens vam proposar el 2014 i que hem assolit.

Avaluem el desenvolupament correcte dels sistemes amb les revisions regulars dels Comitès de Qualitat i amb les auditories, ens valorem periòdicament  amb la voluntat de conèixer els nostres resultats i vetllar pel seu progrés. Per les seves dimensions i  les diferents activitats de l’empresa, cada Divisió té el seu propi seguiment del SGQ i SGQMA. La Direcció General, com a mínim un cop  l’any i els Caps Corporatius de qualitat i medi ambient, la Direcció de cadascuna de les divisions certificades i la resta de Directors de divisió i corporatius fan una revisió global al Comitè de Qualitat i Medi Ambient del Grup B:SM.


Per verificar la conformitat dels processos, amb l'objectiu d'assegurar tant el SGQ com l'SGQMA, realitzem les Auditories, com a procediments metòdics, independents i planificats. Anualment, per a tots els sistemes certificats de l'empresa, fem una auditoria interna i una d'externa.

L'augment en el nombre de jornades d'auditoria és conseqüència de la renovació dels certificats i de l'obtenció d'una nova certificació a la unitat de Park Güell.

  •  

    B:SM CREA és un nou projecte impulsat per la direcció que permet aportar les idees d'innovació a tota l'organització. Es tracta d'un espai col·laboratiu que promou la implicació i participació i la garanteix el seguiment del procés.

    La participació en les millores ara té un espai singular i propi on les idees es comparteixen i valoren entre tothom, convertint el procés en més àgil i transparent. 

     

Sistema de participació en les millores

Des del 2011 el Pla de Participació en les Millores ha estat el sistema que tenia B:SM per recollir les idees aportades pels treballadors amb la finalitat de contribuir i millorar l’eficiència i innovació de l’empresa. L’any 2015 s’han rebut més de 250  propostes, la majoria de les quals ja estan implementades. Les iniciatives implantades i amb resultats positius optaven als premis anuals de millores i aquest any els projectes guanyadors van ser: 

  • Instal·lació d’un suport d’acer inoxidable fet a mida per a les tablets de les grues, idea de Luciano Jaen
  • Modificació del disseny de les rodetes de càrrega de vehicles de Lázaro Frontela i Agustín Romero
  • Eina de control d’estocs de productes als aparcaments d’Albert Comes

Els premis es van lliurar el 19 de setembre, coincidint amb la jornada de portes obertes a les noves instal·lacions de Calàbria, 66. Aprofitant l'avinentesa,  la Sots-Directora d’Operacions, Anna Xicoy va anunciar un nou procediment més senzill, més permeable i àgil de participació. El nou sistema de participació  elimina la jerarquització i garanteix una traçabilitat total de les propostes que es reben.

El nou projecte s’anomena B:SM CREA i és on a partir d’aquesta data s'agruparan totes les propostes de millora.

 
Pujar