Parts Interessades

B:SM està en interacció contínua amb l'entorn en què opera, per això considerem fonamental tenir en compte les parts interessades: clients, proveïdors, entorn ambiental i social, administració, etc. La varietat de negocis de la companyia, conforma una xarxa de relacions complexa en el si de B:SM i alhora particular per a cadascun d'ells. La memòria ens permet comunicar informació d'interès de l'any 2015 i així també que les nostres parts interessades vegin la resposta a les seves inquietuds vers nosaltres.

 •  

  APUNTEM CAP A LES PARTS INTERESSADES COMUNES

  Durant el 2015 hem treballat el projecte estratègic d'“Enfocament de l'RSC als Grups d’Interès: Anàlisi de Materialitat”. Aquest projecte té en compte les parts interessades comunes de la companyia sigui quin sigui el negoci, és a dir, els clients, els treballadors, els proveïdors, la societat i l'Ajuntament. Planteja una planificació a llarg termini, iniciant-se amb clients, treballadors i proveïdors, però preveient prosseguir amb la resta.

  " L'objectiu ha estat estandaridtzar un mètode i conèixer els

  interessos de clients, treballadors i proveïdors "

  Totes les parts interessades es relacionen de manera formal i/o informal, ja sigui a través del correu electrònic, el telèfon, les xarxes socials i/o de reunions presencials, per al treball i la gestió amb les diferents divisions o departaments d’empresa. L'objectiu d'aquest projecte, és a dir, estandarditzar i fer  específic el mètode per a clients, treballadors i proveïdors. Ha permès conèixer els temes que són més rellevants per a ells i adequar molt més la nostra gestió.

 • Clients 

  Els clients externs són els usuaris de les nostres instal·lacions, ja siguin individuals o col·lectius. Són un grup proper i vital per a B:SM, al qual enfoquem la nostra orientació de negoci.

  Des de fa anys unim esforços per millorar la comunicació i la satisfacció amb ells. Les xarxes socials, les comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i altres canals ens permeten tenir un contacte bidireccional amb ells.

  Més informació a l'apartat "Clients".

   

   

 • Personal

  El personal també es considera una part interessada molt propera pel paper que juga dins de B:SM. Actualment, hi ha diferents canals de relació de l’empresa cap al personal i viceversa com: el portal de l’empleat, el tauler d’anuncis, les revistes, el canal intern de televisió, atenció personalitzada a través de reunions, telèfon i correu electrònic. També existeix un procediment anomenat CREA obert a tot el personal per fer arribar les seves idees de millora i optar, anualment, a ser premiades.

  Més informació a l'apartat "Persones".

 • Proveïdors

  Els proveïdors fan possible, amb l'aprovisionament dels seus productes o serveis, que l'activitat de B:SM es dugui a terme. Alineats amb el projecte estratègic de grups d'interès, en quany hem identificat al voltant de 60 proveïdors crítics: únics, sense alternativa o amb alternativa no vàlida al mercat els quals han permès identificar els seus temes d'interès i oportunitats de millora per al 2016.

  Més informació a l'apartat "Cadena de subministrament".

 • Ajuntament

  L’Ajuntament és el nostre accionista i la part més gran influent en les nostres decisions per a gairebé tots els departaments i divisions de B:SM. Les relacions, majoritàriament de caràcter formal, ens mantenen en contacte permanent. Del gran ens que és l’Ajuntament, podem diferenciar l’Equip de Govern, els òrgans d'intervenció tècnica i els òrgans intervenció política. Ens comuniquem amb ells a través d’informes i documentació periòdica, però també facilitan-los informació a la carta segons correspongui.

   

   

 • Ciutadans - societat

  La societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. És aquesta gent a la qual s'adrecen tots els nostres serveis, i és amb els ciutadans amb qui ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament.

  A través dels consells dels barris, els ciutadans expressen les seves necessitats a l'Ajuntament, que mitjançant encàrrecs a BSM es tradueixen en els serveis públics que oferim.

  Veure "Relació amb la societat"

Referències GRI: G4-24, G4-25, G4-26

 
Pujar