Comunicació Interna

Disposem de 5 canals de comunicació que arriben a la totalitat de la plantilla: circuit de TV’s; el correu electrònic corporatiu; el Portal de l’Empleat; una finestra informativa que apareix a l’iniciar qualsevol ordinador i els taulells informatius. En tots aquests 5 canals únicament es tramet informacions relacionades amb les diferents Unitats de B:SM. En el cas d'informació urgent disposem de dos canals més: PDA’S dels vigilants de l’Àrea i les Tablets de les Grues,  on s'hi publiquem informacions adreçades a aquest personal operatiu.

238 continguts - B:SM tv
122.508 accessos - Portal de l'Empleat
71 missatges - Email corporatiu B:SM
23 comunicats - Informació "InfooZoo"
24 comunicats - Campanya "Embalats"
27 continguts - Inici Mi PC (LOPD)
63 continguts - Taulells informatius (Centres de treball)
15 campanyes - Comunicació específica

 • B:SMtv

  El circuit de TV’s està format per 23 monitors que emeten dos tipus de continguts: les 18 pantalles internes comuniquen continguts exclusivament relacionats amb la companyia i d’interès pels empleats, i els 5 monitors externs emeten informacions també de la companyia però més dirigides a visites, clients, proveïdors...Al llarg del 2015, hem emès:

  • 68 continguts externs
  • 170 continguts interns
  • 6 dissenys de transicions entre notícies
 • El Portal

  El Portal de l’Empleat és l’espai de relació i comunicació principal del personal. Durant l’any passat s'han incrementat en 687 les descàrregues de fitxers, s’hi van realitzar 122.508 accessos amb una mitjana de 315 usuaris únics al dia.

  Al llarg d'aquest any i ampliant l'espai ja existent de l'Àrea,  s’han creat 4 nous espais de comunicació per altres Unitats de Negoci: 

  • Park Güell
  • Zoo de Barcelona
  • Aparcaments
  • Agents Cívics

  ....  en aquests espais propis, es difon informació referida a les seves tasques específiques.


 • Email Corporatiu "Comunicat Intern"

  El correu electrònic corporatiu (mail), s’utilitza bàsicament per a l’enviament de comunicats interns als empleats:  durant l’any passat vam fer arribar 71 comunicacions a la plantilla i 4 newsletters.

  Comunicats informatius "L'InfooZoo"

  Al mes de maig es crea el nou format del butlletí divulgatiun quinzenal de l’INFOOZOO i amb ell un nou Comunicat Intern adreçat específicament al Col·lectiu Zoo. Durant el 2015 es van editar 16 publicacions per fer arribar al col.lectiu del Parc Zoològic. 

  Comunicats informatius "Trasllat a Calàbria"

  Arran del trasllat de les oficines de Gran via de Carles III i també de les oficines situades a Rosa Sensat, es crea un suport comunicatiu específic per informar dels pasos i procediment del trasllat a les més de 225 persones afectades. Aquesta publicació,  "L'Embalats", s'envia una vegada a la setmana, els dijous.

  L"Embalats" es va enviar per correu electrònic 24 dijous, informant de conceptes com el calendari del trasllat, entorns, recollides de material, com etiquetar les caixes,  etc... Cal fer menció de la gran acolllida que va tenir entre el personal de trasllat. 


Script de l'ordinador

A la finestra/pantalla inicial que apareix en arrencar els ordinadors,  s’hi van emetre 27 continguts diferents.

     

    

Taulells informatius dels centres de treball

Com a reforç de les comunicacions també s’utilitzen els cartells informatius disposats a les diferents centres de treball de les Unitats i Departaments.  Des de Comunicació Interna habitualment es fa una versió dels missatges informatius adaptada a aquests espais. En aquest cas, durant l’any 2014, es van penjar als taulells informatius 44 continguts diferents.

 • Campanyes de comunicació

  D’altra banda, també es realitzen campanyes específiques, tant per encàrrec d’alguna Unitat o bé per iniciativa pròpia.  

  Durant l’any passat es van realitzar 15 campanyes específiques.

 
Pujar