Formació i desenvolupament professional

Treballem per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns: negocis i col·laboradors, d'acord amb els eixos: 

  • Formatius
  • De captació del talent extern i intern
  • De desenvolupament professional

A B:SM dissenyem anualment el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per a la millora de les capacitats  dels treballadors. 

Assoliments 2015

Els reptes que ens plantejàvem en la memòria anterior són:

Impulsar de manera pro activa la col·laboració amb el món educatiu en els llocs potencials de l’empresa. La incorporació de personal júnior es manté dins la nostra organització i, s’ha consolidat en les unitats amb les quals ja havien col·laborat prèviament. A més, s’han afegit dues Unitats més a aquesta col·laboració, tot i això hi ha un recorregut de millora: Treballem per a trobar noves fórmules que ajudin a incorporar als negocis estudiants que estan finalitzant el seus estudis i que siguin beneficioses per a les dues parts. Aquest any establirem convenis de col·laboració amb la Universitat i centres formatius. 

Implantar una plataforma e-learning amb la finalitat de gestionar el coneixement dins de l’empresa, donar accessibilitat a la formació a tots els col·laboradors i facilitar la seva millora en habilitats i capacitats. Hem iniciat la formació on-line amb accions formatives de capacitació com ofimàtica i habilitats com la negociació i Gestió del temps. La implantació d’una plataforma e-learning s’impulsarà al llarg d’aquest any.

Formadors Interns Experts. Identificar, capacitar i formar aquells col·laboradors que, pels seus coneixements tècnics i competències, són un referent en la seva unitat o negoci i que tenen la motivació i la capacitat per a compartir amb la resta de companys els seus coneixements, ajudant-los a millorar en les seves competències i capacitats. Durant el 2015 hem identificat a un total de 58 col·laboradors, un 55% dels quals han estat formats com a formadors i han impartit formacions a la resta de companys.

La tendència dels últims tres anys és augmentar el nombre d’assistents a les formacions, amb l’objectiu d’arribar a impartir com a mínim un curs a cada persona de l’organització. Com es pot apreciar en el gràfic, de la totalitat de la plantilla el % de treballadors que s’han format aquest any ha estat d’un 90,79% un 9,85% més que l’any 2013.

  •  

    El grau de participació de la plantilla en alguna acció formativa aquest 2015 ha estat del 90,79%.

    Hem promogut 163 accions formatives amb una participació de 1.153  persones, un total de 2.936 participacions en diferents accions i un total de 20.524,3 hores en formació.  

  • Hores de formació impartides per personal propi de forma interna realitzant, en la majoria dels casos, accions formatives  relacionades amb l'operativa diària de cada unitat.

Avaluació de l'acompliment

Un cop l’any es realitza l’avaluació de l’acompliment de tot el personal en plantilla de B:SM, amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament al llarg de l’any. Aquesta avaluació consisteix en una avaluació de 180º del mànager cap el seu col·laborador i la pròpia avaluació del col·laborador. L’avaluació finalitza amb una entrevista individual del mànager i el seu col·laborador, en la qual es posa en comú el seu desenvolupament i es plantegen els reptes professionals i els compromisos del següent any, així com les accions necessàries que es realitzaran per arribar assolir-los (accions formatives, ajuda del seu cap immediat o de companys). L’any següent es valorarà el grau d’assoliment .

El 100% de la plantilla fixa i de contractació de llarga durada passa per aquest procés. El personal temporal que col·labora al llarg de l’any amb l’empresa és avaluat pels seus caps immediats però no té retorn del seu desenvolupament. 

Reptes 2016

Els reptes que ens plantegem per al proper any són:

Implantar els Itineraris Professionals a l'empresa. Aquest any el nostre gran repte és, que els treballadors comencin a establir la seva ruta professional i gestionar el talent de la plantilla de B:SM.

Aprofundir en les relacions Universitat/Empresa mitjançant convenis de col·laboració que permeti als estudiants que estan finalitzant els estudis  iniciar pràctiques en la nostra empresa.

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA12

 
Pujar