Tot i que aquest any ha augmentat en 1.983,75 hores la formació respecte a l'any 2014, s'observa una tendència a la baixa pel que fa a la mitjana d'hores de formació per empleat. Aquest indicador disminueix a causa de l'augment del nombre de participants en les accions formatives. 

 
Pujar