Carta del director

Em complau presentar-vos l’edició de la Memòria de Sostenibilitat de Barcelona de Serveis Municipals del 2015. Aquest ha estat un any de canvis per a B:SM, el més evident dels quals ha estat el trasllat a les noves oficines del carrer de Calàbria. En concentrar-nos tots en un únic espai hem creat millors dinàmiques de treball entre els diferents agents que formem B:SM, millorant la comunicació i l’eficàcia. Això ens ha permès aconseguir un resultat encara més òptim en les nostres tasques, el qual es veu reflectit en el servei que prestem a la ciutadania.

És en aquest camp on s’ha produït un altre dels canvis que cal destacar, la creació de la nova divisió d’Atenció al Client. La nova seu ens ha ofert l’oportunitat de construir un servei d’atenció centralitzat que ens situa molt més a prop del ciutadà, que ara disposa d’una referència clara a l’hora de realitzar els tràmits referents a qualsevol dels serveis que ofereix B:SM. Seguint aquesta línea de proximitat al ciutadà, s’han desplegat a la ciutat els Agents Cívics, uns professionals que vetllen per garantir una bona convivència a l’espai públic.   

La vocació de servei que manté B:SM i l’Ajuntament de Barcelona com a responsable final, té com a eix principal  la sostenibilitat. La posada en marxa de la climatització geotèrmica a l’Estació d’Autobusos Barcelona Nord, l’electrificació de la flota de vehicles de l’ÀREA i d'Aparcaments, la consolidació de la prova pilot del Bicing Elèctric o la certificació ISO14001 en gestió del Medi Ambient aconseguida pel Tibidabo ho fan palès. A més, en aquests projectes es posa de manifest la voluntat d’innovació en els processos de transformació aplicada a les necessitats de la ciutadania.

Cal esmentar també un altre canvi destacat en l’estructura organitzativa de B:SM, la creació de la nova Direcció de Governança i Transparència, que suposa un pas més enllà en el compromís adquirit per B:SM amb el rigor que ens exigim per mantenir una gestió oberta. La nova Direcció té la missió de vetllar per les bones pràctiques de govern, i garantir i aprofundir d’ara en endavant, els elements de transparència de l’empresa d’acord amb línia ferma que marca l’Ajuntament en aquest camp. 

Aquest canvis, però, suposen una contribució molt positiva per continuar i aconseguir de tots els projectes ja marcats, així com per projectar noves líniees de treball estratègiques en els pròxims anys. L’exercici econòmic del 2015, caracteritzat per un increment positiu del PIB, ha permès millorar el nivell del serveis prestats, en el conjunt d’activitats que gestiona B:SM. En aquest context ha finalitzat la vigència del Pla Estratègic que va  iniciar el 2012 i s'ha complert l’objectiu de contribuir al desenvolupament de Barcelona i millorar la qualitat de vida dels ciutadans  a través de la gestió dels serveis de la ciutat.

En aquest sentit, l’Ajuntament està desenvolupant el nou Pla d’Actuació Municipal, que dissenya un camí que ha de fer de Barcelona una ciutat encara més equitativa i inclusiva, en la qual tothom tingui una única veu. Seguint aquestes premisses es construirà el que ha de ser el nou Pla Estratègic de B:SM, que marcarà els nostres objectius a curt i mijà termini amb l’objectiu primari de contribuir en el progrés col·lectiu.

Cap dels projectes assolits, i cap de les metes que ens marquem a partir d’ara, serien possibles sense el fort compromís dels nostres equips humans. Són totes i cadascuna de les 1.224 persones que formen B:SM les que, a través del seu esforç, la seva implicació responsable i la seva eficiència, representen la veritable força d’aquesta empresa. La dedicació de tots aquests professionals sumada a la confiança reiterada de l'Ajuntament de Barcelona, ens animen per continuar treballant plegats per la sostenibilitat transformadora a la ciutat.

Referències GRI: G4-1

 
Pujar