Resum del 2015

L’any 2015 presenta un context macroeconòmic caracteritzat per l’inici del creixement del PIB i amb expectatives de consolidació d'aquest creixement per al 2016. Aquest fet, ha permès en general mantenir el nivell de serveis prestats, de les ocupacions de les instal·lacions i dels visitants, en el conjunt d’activitats que gestiona B:SM.

A primer cop d'ull

Recursos físics i indicadors propis del nivell d'activitat

Referències GRI: G4-1

 
Pujar