Agents Cívics

La creació d'un grup d'Agents Cívics ha estat un encàrrec de l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar el civisme, la convivència veïnal i el respecte a l'ordenament municipal. El projecte es va posar en marxa per Setmana Santa. Inicialment l’equip estava format per  25 agents, desplegats per tres zones de Barcelona: Sagrada Família, Barceloneta i la Vila de Gràcia.

L'equip d'agents promou el civisme informant, però no disposa de capacitat coercitiva, tot i que pot advertir i requerir els visitants i residents,  que tinguin un comportament cívic.

  Assoliments 2016

  • Ampliar les funcions i tasques que desenvoluparan l'equip d'Agents Cívics. Durant el 2016, s'han ampliat les funcions dels Agents Cívics, que ara col·laboren directament amb les OAC's de l'Ajuntament, realitzant en aquests centres vigilància, control de cues, regulació de l'aforament, mediació de conflictes, vetllen pel compliment de les normes de convivència i ús de les instal·lacions, faciliten informació bàsica per orientar al ciutadà sobre la sol·licitud i validació de les cites prèvies.
  • Realitzar un estudi sobre la possibilitat d’exportació del model de selecció i desenvolupament d'Agents Cívics a altres entorns i/o ciutats. La Unitat d'Agents Cívics va participar la jornada tècnica "Present i Futur de la figura de l'Agent Cívic a l'Administració catalana" a Vic, on el cap de la Unitat va presentar les diferents tasques que desenvolupen els agents a la ciutat de Barcelona. Tot i que no s'ha realitzat un estudi pròpiament dit, se segueix treballant per exportar el model dels Agents Cívics altres ciutats amb diverses accions.


Reptes 2017

  • Crear una àrea complementària als Agents Cívics que realitzi tasques de suport a la inspecció amb temes relacionats amb el civisme (HUTS, terrasses, ocupació de l'espai públic, etc.)

  • Crear un nou centre base per als Agents Cívics.

    Consolidar i ampliar el model dels Agents Cívics.

  • Electrificació de la flota de motocicletes.

Col·laborar en la nova política de civisme de la ciutat amb el desplegament dels Agents Cívics.

 
Pujar