Anella Olímpica

La divisió de l'Anella Olímpica té la missió de contribuir a la dinamització de Barcelona, gestionant instal·lacions polivalents municipals i oferint als ciutadans espectacles de qualitat i als promotors la millor opció per a la celebració dels seus esdeveniments. Per tal de ser referents internacionals en la gestió d’instal·lacions polivalents, consolidant el model d’explotació de les instal·lacions Olímpiques de Barcelona i fent que siguin l’orgull dels seus ciutadans i dels qui hi treballem.

Assoliments 2016

 • Assolir els objectius econòmics de la instal·lació fixats en el pressupost anual de l’Anella Olímpica. S'han incrementat els ingressos en un 25% respecte a l'any anterior.
 • Implementar els projectes de millora de les instal·lacions i els espais, buscant una millor eficiència mediambiental. Hem assolit el 95% de les inversions programades, renovant els banys del claustre del Palau Sant Jordi, obrint al públic la porta d'accés al Sant Jordi Club i reforçant estructuralment la sala principal i il·luminació LED a l'interior de l'Estadi Olímpic.
 • Implantar processos d’eficiència en les operacions. La posada en marxa del quadre de comandament d'operacions i màrqueting ha permès l'optimització dels recursos en la realització dels esdeveniments i la reorganització de les persones.
 • Maximitzar el reciclatge. Destaquem la implementació dels gots reciclables en els concerts i el control de contenidors i recollida d'escombraries, incorporant el contenidor d'orgànic.
 • Llançar l'App del Palau Sant Jordi. Durant el 2016 hem treballat en la nova APP que informarà de les activitats i serveis del Palau Sant Jordi i que es posarà en funcionament a inicis de l'any 2017.
 • Aconseguir posicionament SEO i incrementar els seguidors a les xarxes socials. Hem assolit el 95% dels objectius previstos incrementant els seguidors i millorant el posicionament.
 • Cercar nous patrocinis i productes oficials. Hem mantingut els patrocinadors existents i hem guanyat nous productes oficials en la categoria de mitjà de comunicació i snacks.


Reptes 2017

 • Executar l'obra per a persones amb mobilitat reduida i estudiar la incorporació de millores per a persones amb altres necessitats.

  Potenciar la celebració dels esdeveniments solidaris.

 • Assolir l'equilibri econòmic en la divisió.

  Innovar i oprimitzar com a eina de qualitat i eficiència.

 • Optimitzar la gestió per aconseguir el mínim de residus produits possibles.

  Millorar la gestió mediambiental en els esdeveniments seguint els criteris de GRI.

Dinamitzar les instal·lacions maximitzant el nombre d'esdeveniments d'interès per la ciutat.

Potenciar l'acció social.

 
Pujar