Aparcaments municipals

La xarxa d'Aparcaments municipals pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

Assoliments 2016

  • Augmentar la flota elèctrica de vehicles com a mínim en dues unitats. Hem augmentat la flota de vehicles en 4 motocicletes elèctriques i actualment disposem de 10 unitats, el 50% de la flota. 
  • Augmentar els punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat. Actualment hi ha un total de 365 punts de recàrrega de vehicles elèctrica a la xarxa d'aparcaments, dels quals 41 han estat instal·lats aquest any 2016.
  • Inaugurar nous aparcaments. El 2016 hem posat en funcionament el nou aparcament de Travessera de Dalt-Park Güell, per tant hem assolit el repte satisfactoriament, tot i això, seguirem treballant per obrir nous aparcaments. 
  • Llançar una nova app per a la unitat d’aparcaments que inclourà més funcionalitats i innovació. Aquest repte s'integra a la nova versió de l'ApparkB prevista pel 2018. Enguany s'han desenvolupat els requeriments i durant el 2017 està previst treballar el desenvolupament del projecte.
  • Consolidar les vendes online dels serveis a través del Web. Hem aconseguit consolidar el servei de vendes online, augmentant un 44% les vendes respecta l'any 2015.
  • Millorar el posicionament web i les xarxes socials com a punt de trobada i connexió amb els ciutadans. Tot i que s'ha millorat el posicionament Web, no es van assolir els nivells desitjats, per aquest motiu es realitzà un estudi consistent en una Auditoria Tècnica que va analitzar l'estructura Web i les paraules clau. A partir d'aquesta anàlisi s'ha fet una proposta d'optimització que es durà a terme durant el primer trimestre del 2017.


Reptes 2017

  • Millorar el posicionament web i les xarxes socials com a punt de trobada i connexió amb els ciutadans. Volem posar en funcionament una aplicació per automatitzar el màrqueting a les xarxes socials, també iniciarem la implantació de la fase II de millora del Web i treballarem en la nova App d'Aparcaments.

  • Millorar els ingressos, gestionant nous aparcaments, augmentant l'ocupació tant d'abonats com de rotació i segregant la tarifa de les motocicletes en tots els aparcaments. 

  • Reduir el consum energètic i les emissions de CO2. Realitzarem el control energètic mitjançant la sensorització dels diferents sistemes dels aparcaments i seguirem augmentant els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la xarxa d'aparcaments.

Participar en la definició del pla i estratègia d'aparcaments de la ciutat.

 
Pujar