Àrea

La unitat de l'ÀREA pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a tenir una mobilitat millor a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

Assoliments 2016

 • Augmentar la flota elèctrica de vehicles. En el 2016, hem retirat deu motocicletes de gasolina de la nostra flota i les hem substituït per motos elèctriques, amb la conseqüent reducció de combustible. 
 • Arribar al 15% d’ús de l’Apparkb. Hem aconseguit un 11,03% en l'ús de l'APP, no hem assolit l'objectiu que ens vam plantejar, però seguirem treballant per aconseguir-ho aquest any 2017. 
 • Consolidar  el sistema  AreaDUM. Hem aconseguit consolidat el sistema, amb mesures com l’extensió del temps de càrrega i descàrrega de mercaderies en 30 minuts.  
 • Estudiar la creació d'una tarifa variable en funció de la contaminació. S'ha posposat l'estudi per l'any 2017. 
 • Flexibilitzar el període de pagament trimestral.  No hem canviat el sistema de pagament trimestral i en conseqüència no hem aconseguit flexibilitzar el pagament trimestral, tot i això, seguirem treballant per aconseguir aquesta fita, amb la nova App per a Residents prevista pel 2017. 
 • Substituir les actuals PDA per un model tipus tablet. Durant el 2016 s'han substituït totes les PDA's dels vigilants per Smartphones.


Reptes 2017

 • Implementar un nou sistema d'informació per l'usuari, que evitarà posar tiquets als vehicles amb el que s'aconseguirà guanyar temps i serà més còmode.

 • Millorar el sistema de regulació de zones (Rutes).

  Flexibilitzar el període de pagament trimestral amb la implantació de la nova App per a Residents.

 • Seguir electrificant la flota de vehicles substituint-la per motos elèctriques.

  Fer un estudi per eliminar totalment el paper als parquímetres.

Desenvolupar un nou sistema de parquímetres digitals.

Revisió i millora de la gestió de l'estacionament.

 
Pujar