Estacions autobusos i Zona Bus

Les Estacions d'Autobusos de Barcelona Nord i Fabra i Puig, pertanyen a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona,especialment en l’àmbit del transport i la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

La Zona Bus són zones d'estacionament exclusives per a autocars turístics que es troben properes als punts de major atractiu de la ciutat de Barcelona. Aquest espais exclusius fan més fàcil l'ordenació de l'estacionament i les parades, facilitant la feina dels professionals d'aquest sector. El web de la Zona Bus proporciona informació detallada d'aquestes zones, així com informació rellevant que pot afectar els autocars turístics que visiten la ciutat.

 •  

  Assoliments 2016

   

  ESTACIÓ DEL NORD

  • Incorporar un nou sistema de gestió en un entorn web més funcional i amb control d’accés d’autocars amb lectors de matrícules. Durant el 2016 s'ha dut a terme la detecció i definició de les funcionalitats de l'aplicació i també s'ha preparat la licitació, esperem assolir aquest repte el 2017.
  • Incorporar un sistema  de mostratge/ comptatge de viatgers telemàtic. Hem fet un estudi sobre les deferents alternatives tecnològiques  però finalment han estat desestimades per no complir amb els nostres requisits.
  • Incorporar noves línies de transport per garantir la viabilitat de l’Estació. En el 2016 hem incorporat dues línies de transport noves.
  • Millorar les funcionalitats del web per oferir més possibilitats de serveis al viatger. S'ha introduït la possibilitat de sol·licitar i reservar un servei especial per les persones amb mobilitat reduïda.
  • Millorar de l’oferta comercial dins l’Estació. S'ha instal·lat un caixer automàtic accessible les 24 hores a les andanes i s'ha contractat la instal·lació d'una màquina per empaquetar i precintar maletes.
  • Substituir les marquesines de la zona d’andanes. Durant el 2016 s'ha dut a terme la substitució de totes les marquesines.
 •  

   

  ZONA BUS

  • Habilitar la plataforma logística del Park Güell amb passos segurs per a vianants. Durant el 2016 hem realitzat l'obra i assolit el repte.
  • Reduir el trànsit d'agitació i el temps de desplaçaments dels autocars turístics que utilitzen la Zona Bus al voltant de Ciutat Vella. Quedan pendent de la SEnsorització de les places, és un repte per plantejar més endavant. 
  • Sensoritzar les places, incorporant informació sobre disponibilitat al WEB. No s'han dut a terme les mesures de sensorització de les places que estava previst per no ajustar-se tecnològicament a les necessitats.
  • Estudiar la viabilitat de crear una APP per al pagament de Zones Bus (Apparkbus). Es decideix desestimar el repte a causa del poc impacte que tindria en aquests moments en el servei, tot i això, no es descarta la seva aplicació en un futur.
  • Gestionar i controlar l’estacionament i arribada dels autocars turístics a la Font Màgica.Tot i que es va fer l'estudi i la proposta, segueix pendent de l'aprovació per part de l'Ajuntament, la normativa que permetrà la gestió i control en aquest punt de la ciutat.
  • Proposar un sistema de gestió i control de l’activitat d’autocars turístics a tota la ciutat.  BSM, ha fet la proposta de millora i gestió a l'Ajuntament i restem a l'espera de la seva aprovació i posada en funcionament.


Reptes 2017

 • Regular l'estacionament i parada d'autocars turístics a la Muntanya de Montjuïch.

 • Canviar el programa de gestió a l'Estació del Nord.  

  Incorporar noves empreses de transport a l'Estació del Nord.

  Aconseguir l'ocupació del 100% a la galeria comercial de l'Estació del Nord.

 • Instal·lar comptadors en la pressa d'aigua a les instal·lacions. (Aixetes, WC, etc.).

Reduir i millorar el trànsit d'agitació dels autocars turístics a la ciutat de Barcelona.

Millorar la gestió del servei a les estacions d'autobusos.

 
Pujar