Fòrum

La Divisió Fòrum té l’encàrrec de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement del sector, de l’entorn, de la ciutat i les seves necessitats, amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, els clients, les organitzacions i l'Ajuntament.

 

 Assoliments 2016

  • Reduir costos de manteniment i neteja. Hem aconseguit reduir fins a un 20% les despeses en aquests serveis.
  • Incrementar el percentatge de recollida selectiva en els actes, incentivar la recollida selectiva en tots els actes i implantar-hi també, el got d’un sol ús. La fracció rebuig de l'any 2016 ha estat d'un 55% que quan l'any 2015 va ser de 68,98%, per tant hem aconseguit reduir la resta en un 13,98%.

 

 


Reptes 2017

  • Establir relacions amb el teixit social i educatiu del barri mitjançant entitats amb les quals col·laborar, amb l'objectiu de dinamitzar els espais del Parc i augmentar la seva utilització en la realització de projectes socials.  

  • Aconseguir anivellar les despeses i els ingressos del Parc. 

  • Desenvolupar i instrumentar metodologies de treball que permetin avaluar l'impacte mediambiental dels esdeveniments, per promoure la gestió responsable d'aquests.

    Fomentar la mobilitat interna més sostenible.

    Millorar la gestió de residus i la eficiència energètica.

Impulsar noves activitats d'interès per a la ciutat i el districte.

Impulsar noves activitats relacionades amb el mar.

 

 

 
Pujar