Grua Municipal

El servei de Grua Municipal pertany a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, especialment en l’àmbit del transport i la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferex la nostra experiència a l’Ajuntament, i aporta recursos a B:SM.

Assoliments 2016

 • Implementar el sistema de mesura amb els nous criteris d’avaluació (GIVI). Hem implantat el sistema a totes les grues de forma que actualment disposem de la informació del servei en temps real.
 • Reduir el consum elèctric, implementant  tecnologia led i sensorització amb detectors de presència als dipòsits. Amb la instal·lació de la tecnologia led hem aconseguit reduir el consum global de consum elèctric un 8,05% de gener a agost respecte al mateix període del 2015.
 • Optimitzar i racionalitzar els trajectes dels vehicles grua. Amb la consolidació de l'aplicació GIVI les grues disposen de geolocalització i informació sobre possibles serveis i vehicles en infracció, això ha permès assolir aquest repte.
 • Posar en funcionament el pagament  online del web. Es va posar en funcionament aquest nou servei el mes de setembre i en aquests mesos hem arribat a un 3,60% d'ús.
 • Estudiar la modificació de combustible en un 15% de la flota de Gasoil a GNV. Tot i que s'ha fet l'estudi, no s'ha aconseguit trobar un model adequat al tipus de vehicle i requeriments necessaris per al servei de grua.

  Reptes 2017

  • Posar en marxa l'avís telemàtic de retirada de vehicles.

   Posar en marxa la cessió de vehicles online. 

  • Aconseguir un 10% en pagaments online, en la retirada de vehicles dels dipòsits.

   Remodelar el Dipòsit de Sant Genís.

  • Canviar 6 grues de l'actual flota amb Certificació Euro6. 

  Facilitar i agilitzar el procés de recuperació de vehicles.

   
  Pujar