• Parc Montjuïc

   

  La Unitat Parc de Montjuïc té la missió de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement de l’entorn i les seves necessitats amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, els clients, les organitzacions i l'Ajuntament.

Assoliments 2016

 • Millorar les escales mecàniques del Parc de Montjuïc. Realitzar les millores pendents a les 22 escales mecàniques del Parc de Montjuïc per adaptar-les a la Norma UNE EN 115-2. Hem assolit aquest  repte, adaptant-nos a la Normativa Europea EN 115-2.
 • Aconseguir patrocinis per als mapes guia del Parc de Montjuïc. Hem signat un conveni amb Open Camp pel patrocini de mapes fins al 2018.
 • Millorar les instal·lacions de la Torre Barcelona’92. Realitzar les millores i el manteniment acordat entre l’Ajuntament i el Ministeri de l’Interior en el protocol amb data 3 de gener de 2010. Hem canviat l'empresa de manteniment del recinte d'antenes i també les targetes de proximitat d'accés al recinte. Durant el 2016, s'ha fet una auditoria de les instal·lacions que hi ha a la torre Barcelona'92 amb l'objectiu de conèixer amb detall el que hi ha i poder eliminar en el 2017 tots els equips obsolets.
 • Continuar amb les prospeccions periòdiques, conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc, el servei comunitari de la Guàrdia Urbana i el Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament, fer un seguiment periòdic de les persones sense sostre i els assentaments al Parc de Montjuïc. En el 2016 s'han obert 32 expedients de "persones sense sostre" a la muntanya, dels quals només en queden 5 latents. 

Reptes 2017

 • Consolidar la integració dels antics Inspectors del Parc de Montjuïc a Agents Cívics. 

 • Llançar un concurs d'explotació de la Torre Barcelona'92.

 • Estudiar la viabilitat del Sot del Migdia. 

  Aconseguir un vehicle elèctric par a la Unitat parc.

 
Pujar