Park Güell

La unitat Park Güell té l'encàrrec de regular l'accés a la zona monumental d'aquest emblemàtic parc de la ciutat, patrimoni de la humanitat. La gestió que realitza aquesta unitat garanteix l’oci i el lleure als veïns i usuaris a la vegada que ofereix una visita de qualitat als turistes que ens visiten.

Assoliments 2016

 • Consolidar el servei de visites guiades incrementant la nostra oferta cultural. Durant el 2016 s'han realitzat de forma regular un total de 4.556 visites guiades en cinc idiomes, amb una participació de 49.593 visitants. 
 • Organitzar activitats en col·laboració amb les escoles del districte de Gràcia. Els alumnes de primària participaran en una cursa pel park, una activitat ambiental i una visita guiada. Durant el mes d'abril del 2016 s'han dut a terme els programes "Trencadís de sons i colors" dirigit a les escoles bressol i el "Park Güell esports i cultura" dirigit als alumnes de primària, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia i el MUHBA, amb la participació total de 992 alumnes i educadors.
 • Fomentar l'ús del Park entre els veïns i ciutadans dissenyant un conjunt d'activitats que els atreguin de nou. Amb la col·laboració del MUHBA hem organitzat quatre activitats musicals a l'eix monumental els divendres del mes de juliol, així com visites comentades a la Casa del Guarda i itineraris guiats gratuïts adreçats als veis i veïnes dels barris adjacents com a la resta de ciutadans de Barcelona.
 • Mantenir la valoració global de notable en la visita fent extensiva aquesta valoració al servei de visites guiades. El visitant de la zona regulada del parc, ens ha atorgat aquest any una valoració de la seva experiència d'un 8,15, assolint satisfactòriament l'objectiu fixat. Pel que fa a les visites guiades la valoració ha estat de 8,49.
 • Treballar en el projecte per a la disposició d'un espai que permeti una atenció adequada als visitants i millorar els serveis i instal·lacions tant de visitants com de treballadors. Recentment s'han iniciat les obres de rehabilitació de la Casa Jaqués, amb una durada prevista de 8 mesos i mig, i que servirà per allotjar tant els serveis administratius del Park Güell com per oferir serveis educatius i culturals.


Reptes 2017

 • Elaborar un Pla d'Acció de millores dirigit als residents dels barris adjacents al parc, a les escoles de l'entorn i les entitats, organitzant accions com un programa de visites guiades gratuïtes en català.

  Implantar el projecte de la nova senyalística del conjunt de la Zona Monumental, que tindrà una important repercusió en la millora del servei i l'orientació del visitant.

 • Finalitzar les obres i posar en funcionament la Casa Jaqués per allotjar els serveis administratius del Park Güell i poder oferir nous serveis educatius i culturals. 

  Compatibilitzar el funcionament de la regulació de l'Eix Monumental amb les importants execucions d'obres, previstes per l'any 2017. Per això es desplegarà el Pla de Comunicació sobre les actuacions i execucions d'obres al parc i entorns.

 • Posar en funcionament el grup de treball Equip Verd que aportarà propostes en els camps de l'aprofitament i ús adequat de materials, estalvi energètic, reciclatge i biodiversitat. 

  Millorar el parc i el seu entorn.

Disminuir la pressió turística del Park Güell.

Fomentar les accions socials amb propostes educatives i divulgatives.

 
Pujar