• Comunicació, premsa i xarxes socials

  Dóna suport comunicatiu de manera transversal a totes les Divisions de B:SM. Gestiona el contacte amb els mitjans i projecta la imatge de B:SM i les seves divisions cap a l’exterior a través d’una comunicació continua i constant amb els mitjans de premsa, ràdio, televisió i Internet. Control de mitjans per valorar l’aparició i la imatge de les diferents marques B:SM.  També s’encarrega de la gestió i dinamització de les Xarxes Socials corporatives i dels diferents negocis.


Assoliments 2016

 • Consolidar el format gràfic de la revista corporativa a través d'infografies i ajustar l'estructura per a representar millor l'organització de l'empresa. La revista BCN SERVEIS s'ha consolidat gràficament incorporant infografies, eines multimèdia que permeten ajustar la seva estructura amb més eficiència. L'actual revista facilita una millor representació i comprensió de l'organització de totes les divisions i activitats de BSM.
 • Crear un Consell de Redacció de la revista per tal de fer més  ràpid i participatiu el procés de publicació. S'ha consolidat i actualitzat el consell de redacció existent.
 • Avançar en la construcció del Flickr de Comunicació. S'ha creat un nou canal i al llarg del 2017 es continuarà treballant per consolidar-lo.
 • Construir un pla d'accions a comunicar, d'acord amb l'Ajuntament, de les diferents divisions per tal de planificar millor la feina. Durant el 2016 hi ha hagut dos canvis organitzatius en la unitat que han dificultat l'assoliment d'aquest repte, però seguirem treballant per aconseguir-lo i traslladem el repte per l'any 2017.

Reptes 2017

 • Homologar proveïdors que en la seva plantilla incloguin personal amb capacitats especials. 

 • Mantenir el nivell de despeses de la Unitat, mantenint les despeses del 2016 o fins i tot reduint-les.

  Elaborar el pla d'accions/activitats de la unitat.

 • Augmentar el nivell de reciclatge que la unitat ha dut a terme durant el 2016. 

Potenciar la comunicació amb les parts interessades de B:SM.

 
Pujar