Màrqueting corporatiu i comercial

A l'Àrea de Màrqueting i Comercial treballem alineats amb les principals estratègies de l’empresa per optimitzar la rendibilitat econòmica i social de les activitats, aportant valor als plans de màrqueting de cada negoci i cercant sinèrgies entre aquests. A més treballem per crear un benefici per als ciutadans i augmentar-ne la satisfacció. Amb tot, pretenem aportar valor i seguir les directrius de les polítiques municipals. 

Assoliments 2016

  • Engegar un projecte de CRM corporatiu, que aportarà valor al ciutadà, ja que ens permetrà ser capaços d’ajustar encara més la nostra oferta al seu perfil concret. En el 2016 s'ha fet un estudi amb cadascun dels negocis per determinar les implicacions que tenen les acciones previstes. Finalment s'ha determinat el sistema el qual s'utilitzarà i l'abast que tindrà en funció de les prioritats dels negocis. La licitació es publicarà a principis del 2017.
  • Aconseguir nous espais patrocinables a  ZOO i al TIBIDABO seguint els eixos estratègics de cada negoci. Hem treballat conjuntament amb els negocis per determinar els espais o activitats susceptibles d'ésser patrocinades i aportar valor al client a la vegada que s'aconsegueixen ingressos extraordinaris.

 

 


Reptes 2017

  • Treballar donant prioritat als proveïdors que fomentin la integració social. 

  • Determinar noves fonts d'ingressos extraordinàries mitjançant patrocinis que aportin valora a la ciutadania.

  • Tenir el compromís de treballar amb proveïdors respectuosos amb el medi ambient i ajustats a la normativa mediambiental. 

 
Pujar