Persones, Organització i RSC

La gestió de les persones que conformen l'equip de B:SM es configura a la Direcció de Persones, Organització i RSC, tot intentant combinar de manera equilibrada els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones. Volem crear valor a través de l'equip humà, contribuint estratègicament a la innovació, competitivitat i responsabilitat social de l'empresa.

Assoliments 2016

 • Implantar els itineraris professionals a l'empresa. L'objectiu era donar a conèixer els itineraris i aconseguir l'interès i la motivació per participar. El resultat ha estat òptim, un 12,39% de la plantilla s'ha format fora del seu horari laboral, el que requereix un esforç per part del treballador. Han estat 7 accions formatives amb uun total de 3.469 hores de formació.
 • Treballar en el desenvolupament d'un Sistema de Gestió Integrat de Responsabilitat Social, Qualitat i Medi Ambient. En el 2016 hem treballant per identificar els processos de totes les divisions i negocis de B:SM i hem dissenyat el mapa de processos general de la companyia. Durant el 2017 seguirem treballant per aconseguir implantar el Sistema Integral de Gestió. 
 • Realitzar el mapa de talent dels comandaments intermedis. Vam participar dins del projecte estratègic i transversal "TeamBSM" realitzant un Development Center a tots els comandaments de B:SM i PATSA. Vam avaluar el seu nivell competencial i coneixement tècnic amb l'objectiu de detectar potencial i alinear el comandament actual al comandament del futur de B:SM. Per això, vam realitzar diferents activitats i dinàmiques i se'ls va donar un retorn individual. El resultat ha estat un pla de desenvolupament professional individual que es realitzarà en els pròxims dos anys.
 • Establir un pla específic de PRL pel Zoo de Barcelona atenent a les particularitats pròpies de l’activitat per tal de potenciar el  Benestar i la Salud dels treballadors de forma multidisciplinària. Per motius d'adequació de l'àrea de Benestar i Salut aquest pla no s'ha desenvolupat, tot i això es plantejarà en un futur.
 • Transmetre i sistematitzar criteris de sostenibilitat ambiental per a tota la companyia. Hem establert nou protocols de reciclatge a les oficines de Calàbria i hem participat activament en la Setmana Europea de la Prevenció de residus. 

Reptes 2017

 • Potenciar la participació de totes les parts interessades de B:SM

  Dissenyar un pla de convenis amb entitats socials

  Potenciar el talent intern

 • Mantenir els costos retributius en nivells que garanteixin la coherència i l'equitat

 • Iniciar el projecte del Pla de mobilitat interna sostenible (Fase I)

  Elaborar el pla de millora de la gestió de residus a la companyia.

  Elaborar el pla d'eficiència energètica.

Implantar el pla de seguiment i les responsabilitats associades al SGI (Sistema de Gestió Integral) per assolir les fites marcades en la segona fase del projecte.

 Digitalitzar i promoure l'estandardització dels processos per aconseguir l'eficiència òptima.

 
Pujar