Serveis Tècnics

Els Serveis Tècnics gestionen i realitzen projectes, obres, manteniment dels serveis o instal·lacions i altres encàrrecs municipals per contribuir al desenvolupament de la missió de B:SM.

El compliment de la missió estratègica de la Divisió implica determinar els criteris tècnics amb que es realitzen les diverses activitats, des del projecte fins al manteniment: gestionar la definició de les necessitats i requeriments per donar inici a la seqüència, impulsar i dirigir els projectes, efectuar la gestió de les obres i homogeneïtzar els criteris per a la realització del posterior manteniment. Tot plegat amb la finalitat d’impulsar l’activitat de B:SM com a promotors d’obres d’acord amb l’Estratègia de B:SM i les necessitats i demandes de l’Ajuntament, i donar el servei adequat al ciutadà en termes de qualitat, cost i termini.

Assoliments 2016

  • Prosseguir els treballs per implantar un sistema informàtic per a la gestió del manteniment (GMAO), i finalitzar l’any en la fase de posada en marxa. S'han assolit els reptes en les seves diverses fases i es prossegueix la implantació durant el 2017.
  • Als aparcaments, finalitzar les obres de construcció de l’aparcament subterrani dels Jardins de Menéndez y Pelayo, a la Travessera de Dalt. S'ha completat la posada en servei de l'aparcament en construcció, assolint al 100% aquest repte.
  • Al Zoo, continuar amb la segona fase de les obres de les instal·lacions de la Sabana Africana. Iniciar la realització del projecte d’un Complex per Mamífers Marins. Efectuar la construcció d’un espai de Quarantena a la secció de veterinària. S'ha completat la primera fase i s'ha iniciat la segona fase segons el calendari previst.
  • Realitzar les obres reparació i millora estructural dels espais situats sota la pista principal del Palau Sant Jordi. S'han finalitzat les obres amb la satisfacció del client.
  • Iniciar les obres de Rehabilitació i Readequació de la Casa Jaqués del Park Güell. Així com, començar les obres corresponents als projectes del Pla d’Actuacions del Park Güell i els seus entorns per als anys 2015 i 2016. Aquest projecte ha sofert un complicat procés d'aprovació, finalment s'han iniciat les obres que s'executaran durant el 2017.

Reptes 2017

  • Obtenir un espai compartit amb els ciutadans, realitzant les obres de rehabilitació i adequació de la Casa Jaqués. 

  • Millorar la gestió del manteniment de BSM, finalitzant els treballs per a la implantació del GMAO. 

  • Millorar el benestar animal, continuant amb la segona fase de les obres del Zoo. 

Millorar l'accessibilitat.

Millorar les instal·lacions amb l'ús d'eines innovadores.

 
Pujar