• Sistemes d'Informació

    La Direcció corporativa de Sistemes d’Informació contribueix, aportant afegint valor, a la consecució dels objectius de B:SM, proveint i administrant  solucions innovadores i serveis de qualitat dins l’àmbit de les TIC. Vetllant per la sostenibilitat i optimització del cost de les solucions proposades. Volem ser referents dins l’empresa pública en el desenvolupament de les TIC per la millora de la qualitat de vida a la ciutat, facilitant, mitjançant la tecnología, l’ús dels serveis que gestionem.

Fets destacats del 2016

  • L'any 2016 s'ha realitzat una reorganització del departament de sistemes amb l'objectiu de millorar l'enfocament cap al client intern. Maximitzant l'aportació de valor des del punt de vista de sistemes d'informació. S'ha creat la figura de "Gerents de servei" de la que disposen totes les activitats amb la finalitat de garantir l'alineació d'ambdós i l'aportació de valor pels negocis.
  • També s'ha iniciat el projecte de monitoratge de serveis i equips, que permet mitjançant l'observació contínua facilitar la mantenibilitat dels serveis i equips garantint la seva disponibilitat i per tant amb repercussió per al client final.

Reptes 2017

  • Estudiar la inclusió de software lliure en els projectes informàtics de BSM. S'inclouran les aportacions a fer en el Open Data municipal.

  • Mantenir el nivell de despeses de la Unitat, mantenint les despeses del 2016 o fins i tot reduint-les.

    Elaborar el pla d'accions/activitats de la unitat.

  • Augmentar el nivell de reciclatge que la unitat ha dut a terme durant el 2016. 

Alinear els sistemes d'informació amb les estratègies de la ciutat.

 
Pujar