Empreses Participades

L’objecte social de Barcelona de Serveis Municipals, SA comprèn un conjunt d’activitats, què responen a la decisió presa per l’Ajuntament de Barcelona d’unificar en una única societat la prestació de serveis municipals de contingut econòmic. Al tancament de l’exercici 2016, la Societat gestiona una sèrie de serveis i activitats municipals directament, i d’altres de manera indirecta, mitjançant la participació en altres societats. Com a conseqüència d’això és l’accionista d’un grup d’empreses, format per quatre societats en les quals la participació és majoritària (superior al 50%) i unes altres cinc amb participació minoritària, i que va des del 12,0% al 40,0%. El detall de les societats que formen el Grup Barcelona de Serveis Municipals a 31 de desembre del 2016, és el següent:

 
Pujar