Relació amb la societat

 

A B:SM contribuim de forma proactiva en el desenvolupament de la ciutat, satisfent les espectatives dels ciutadans i els visitants de Barcelona i millorant la seva qualitat de vida.

Els nostres seveis van adreçats a la societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i/o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. A través de les directrius de l'Ajuntament de Barcelona, ens compormetem a cobrir les necessitats que es detecten, amb les nostres activitats, anant més enllà i mostrant la nostra tasca i responsabilitat de servei amb igualtat i per a tothom.

En el nostre empeny i voluntat de comprendre la societat i aproximar-nos a les seves necessitats, oferim avantatges enfocats a diferents col·lectius, a l’àrea d’estacionament places gratuites per a discapacitats i vehicles totalment elèctrics. Al Zoo apliquem tarifes solidàries a col·lectius amb recursos limitats: descomptes especials per a escoles i col·lectius que van des del 30% al 100% segons el casos: disminuïts, famílies nombroses i monoparentals, escoles d’acció preferent de Catalunya, centres d’acollida, ONG, hospitals, centres penitenciaris i d’inserció, residències d’avis, col·lectius de drogodependents i marginats, grups de solidaritat de països en conflicte, jubilats amb targeta rosa. També, els abonats de la xarxa d’aparcaments de B:SM tenen l’avantatge de pagar el 50% de l’estada en qualsevol aparcament.

  

Mitjançant l'escolta activa i amb l'estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, treballem per a oferir cobertura de les necessitats que la ciutadania manifesta en òrgans com els Consells dels Barris o Gremis de Professionals que treballen a la ciutat. A tall d'exemple, resultats d'aquest diàleg amb la societat són la implantació del sistema de gestió de les àrees de Distribució Urbana (Area DUM) que regulen les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat i afavoreixen una major mobilitat i a més d'atendre les reivindicacions dels distribuïdors que treballen a Barcelona. O les demandes del Consell del Barri de Gràcia sobre un nou aparcament a prop del Park Güell, que ja s'ha inaugurat aquest any a Travessera de Dalt.

La Direcció de Governança i Transparència té la missió de vetllar per les bones pràctiques de govern, garantir la transparència de l'empresa i estar en línia amb les directrius que marca l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta direcció també posa a disposició de la ciutadania el Portal de la transparència un canal que serveis per establir relacions amb la societat de forma directa i oberta.

 
Pujar