Aigua

 

L'aigua que consumim

El consum d’aigua respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. Disposem d’un gestor energètic i d’aigua extern que fa el seguiment i l'assessorament dels consums i subministraments. El 87.89% del consum de B:SM prové de la xarxa de distribució i es mesura mitjançant els comptadors. Hi ha consum freàtic a l’Anella Olímpica que es destina al reg de la gespa de l'Estadi i al Fòrum que es consumeix per les barres dels esdeveniments. Les dades dels consums dels últims anys són les següents:

Consum d'aigua (m3) per Divisió

Consum d'aigua per lloc

El màxim consumidor d'aigua de B:SM és el Zoo per les seves característiques especials, a més en el consum anual podem observar el comportament estacional, amb major consum a l'estiu. El Zoo està fent veritables esforços per reduir el consum d'aigua i l'any 2016 hi ha una tendència a la baixa, producte de les accions desenvolupades, de les que destaquem:

REDUCCIÓ DE PÈRDUES D'AIGUA ALS LLACS: S'han impermeabilitzat els llacs dels Pingüins, terraris, ximpanzés i s'ha eliminat el llac de Mangabeis.

DOBLE POLSADOR ALS WC I CONTROL DE PRESSIÓ: Finalment es va optar per canviar tots els urinaris del Zoo i col·locar urinaris que funcionen sense aigua, el que representa un gran estalvi d'aigua potable.

ESTRICTE CONTROL DE L'AIGUA: S'ha iniciat un Pla Director de la xarxa d'aigua del Zoo amb l'empresa Aquatec-Suez, donant informes de la situació actual, detecció i reparació de fuites no visibles, propostes de reducció de consums i noves eines de gestió de la xarxa, així com més informació de l'estat a través de nous comptadors intermedis en les instal·lacions de tigres i pavelló primats.

Referències GRI: G4-EN8

 
Pujar