Energia

El consum d'energia es diferencia per tipus i usos: Utilitzem l'electricitat com a subministrament de llum i també com a combustible per a vehicles. El gas natural, permet el funcionament de les calderes de calefacció i el gasoil i la gasolina són combustibles dels vehicles de la nostra flota i una petita part carrega els dipòsits i grups electrògens de les instal·lacions.

Consum d'energia per tipus (Gj)

Detall per recursos i divisió (GJ)

L'electricitat a les instal·lacions

El consum d’electricitat prové de fonts no renovables i respon a la cobertura d’il·luminació, climatització, equips i maquinària de les diferents instal·lacions. Per a aquesta gestió tenim l'ajuda d'un gestor extern que ens assessora i dóna seguiment als consums i subministraments de l’empresa.

Consum elèctric per Divisió (kWh)

ANELLA OLÍMPICA

Fruit dels resultats de l'auditoria energètica feta l'any 2015, es van pendre una sèrie de mesures e inversions per afavorir l'estalvi energètic de les quals s'han desenvolupat al 2016 les següents:

Al Palau Sant Jordi S'ha substituït 70 lluminàries, entre Downlights i pantalles fluorecents per equips Led, reduint la potència un 50% i millorant la qualitat lumínica. Pel que  fa a l'Estadi Olímpic, s'han substituit en zones d'ús públic i manteniment 70 projectors d'incandescència de 500W per projectors Led de 120W.

El consum d'electricitat s'estabilitza, mantenint així la tendència a la reducció dels darrers anys. Això s'ha aconseguit, en part, gràcies a les següents mesures:

  • Anàlisi dels consums després de cada acte. Això ha servit per prendre consciència del consum, repensar i replanificar operatives internes de funcionament vinculades a l’operativa dels esdeveniments per millorar.
  • S’ha seguit aplicant el protocol d’ús de les neveres dels bars. Apagar les neveres i altra maquinària de restauració quan no hi ha event a la instal·lació, demanant a Aramark que conservés aliments i begudes als refrigeradors centralitzats.

APARCAMENTS

S'han instal·lat en totes les dependències sistemes eficients d'enllumenat, tecnologia Led i detectors de presència. S'ha aconseguit reduir el consum significativament, comparant els valors amb l'any 2015.  

ZOO

A la Divisió del Zoo s'observa una disminució del consum elèctric resultat de les actuacions que s'han realitzat aquest any.

DETECTORS DE PRESÈNCIA: S'han instal·lat sistemes d'enllumenat per detecció de moviment en tots els lavabos del Zoo, 59 unitats el juliol de 2016. Aquesta acció evita que els llums estiguin sempre oberts i estalvia electricitat.

CANVI DE LLUMS: En un periode de 4 anys s'han canviat progressivament les lluminàries al·logenes i fluorecents per llums LED a diferents punts del Zoo com l'edifici d'educació, direcció, galeria de promats, veterinària, edifici del terrari, etc.


El gas que ens escalfa

El consum de gas natural respon a la cobertura de calefacció de les diferents instal·lacions, per la seva gestió i seguiment comptem amb un gestor extern. Aquests consums de gas fan referència a les Divisions d’Anella Olímpica i del Zoo, al Zoo el consum respon a la necessitat que tenen les instal·lacions d’animals, generalment aquest consum és constant i similar en els anys, però en alguns casos pot variar en funció de la climatologia i de la construcció o renovació de noves instal·lacions. El consum a l’Anella Olímpica està relacionat al nombre i tipologia d'esdeveniments que es celebren a les instal·lacions, per això, el consum pot fluctuar d’un any a l'altre sense que necessàriament estigui lligat a la renovació d’equips o la modificació de les instal·lacions. A l'Anella, observem una reducció en el consum que demostra l'efectivitat de les mesures que s'estan aplicant (aïllaments de les canonades, seguiment dels consums, etc.).

Consums de gas natural (kWh)


El combustible que ens desplaça

La nostra flota es compon de vehicles de diferent tipología; bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i vehicles de grua. Tot i que la flota està formada per vehicles que principalment utilitzen combustibles fòssils, tenim el repte de reduir el nostre impacte ambiental. Per aquest motiu estem electrificant la flota i progressivament canviant els vehicles. Aquest any hem incorporat 25 motocicletes elèctriques repartides en diverses unitats i també en els desplaçaments pel personal dels serveis corporatius.

Consum de combustible per tipus de vehícle (L)


Consum de combustible per lloc i tipus

S'observa que a l'Anella Olímpica no hi ha dades de consum de combustible, això és degut al fet que s'han suprimit els cotxes que funcionaven amb motor de combustió i que es feien servir per desplaçaments dins la muntanya de Montjuic o entre divisions, en el 2017 està previst incorporar vehicles elèctrics per aquests desplaçaments.

Referències GRI: G4-EN3

 
Pujar