B:SM + sostenible

L'any 2016 dins B:SM + Sostenible hem desenvolupat diverses accions a favor del medi ambient i la sostenibilitat. 


"EnBICIa't"

Els empleats de B:SM que treballen a la seu del carrer Calàbria realitzen prop de 3.300 viatges a l'any dins la seva jornada. Aquest desplaçaments són majoritariament per anar a d'altres Unitats, un 30% al Zoo, un 20% a l'Anella Olímpica i un 18% a l'Ajuntament.

Amb l'objectiu de fomentar l'ús de vehicles més sostenibles en els nostres deplaçaments interns, els empleats de les oficines de Calàbria tenen, a partir del mes de setembre de 2016, a la seva disposició diversos vehicles corporatius ecològics per fer aquest viatges. Els vehicles corporatius s'utilitzen de manera voluntària dins la jornada laboral i són 4 bicicletes plegables (2 de les quals són elèctriques) i 3 motos elèctriques. 


Nou Model d'equips Multifunció

L'any 2016 es va aprovar el canvi de reprografia amb l'objectiu d'aconseguir un ús més eficient i racional dels recursos sense deixar de banda aspectes claus de la missió i visió de B:SM com la sensibilitat mediambiental i la sostenibilitat econòmica de l'actuació de l'empresa. Per aquest motiu es van fixar unes noves polítiques d'impressió comunes per a totes les Unitats i Divisions, pensant sempre en una reducció dels hàbits d'impressió per aconseguir entre tots cuidar i millorar el nostre planeta. 

El nou model incorpora una sèrie de directrius a l'hora de dur a terme els diferents treballs per tal de perseguir els objectius anteriorment esmentats. La configuració per defecte de totes les impressions és sempre a doble cara, blanc i negre i amb paper reciclat. Els treballs d'impressió enviats romandran un màxim de 4 hors a la cua d'impressió, moment a partir del qual s'eliminaran.


Més recollida selectiva i foment de la reducció de residus a la feina

Aprofitant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus es van canviar les papereres dels offices de Calàbria per unes papereres que incorporen les quatre fraccions (paper, envasos, orgànica i vidre) i també es van substituir les caixes de cartró per a reciclar paper i les destructores de paper per bústies tancades que garanteixen la confidencialitat i reciclatge del paper. Aquesta acció ens ajuda al compliment amb la LOPD i afavorim la recollida selectiva del paper.


 
Pujar