Residus

B:SM va participar activament en la Setmana Europea per la Prevenció de Residus que es va celebrar aquest any del 21 al 29 de novembre. Dins aquest marc, vam adeqüar la recollida selectiva de residus dels offices de les oficines de Calàbria, incorporant les quatre fraccions (paper, envasos, orgànica i vidre), també incorporarem un punt verd per recollir cd's, tòners, piles, etc. Amb aquesta disposició garantim la reducció de residus domèstics del nostre dia a dia a les oficines.

Eliminació de les papereres individuals a Calàbria

Coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, es van realitzar varies accions i es van pendre mesures per augmentar la recollida selectiva i reduir la fracció rebuig a les oficines de Calàbria. L'acció que més repercusió va tenir va ser la eliminació de totes les papereres individuals, d'aquesta forma tots llancem els materials als contenidors indicats especialment.

Simultàniament també es van substituir les antigues caixes i destructores de paper, a les oficines de Calàbria i als dipòsits de grues, per unes bústies tancades que garanteixen la confidencialitat i el reciclatge de paper.

Els gots reutilitzables un èxit en les Unitats de lleure

L'Anella Olímpica va ser la pionera en implantar l'ús de gots reutilitzables en els concerts amb l'objectiu de minimitzar les quantitats de residus d'envasos i optimitzar la neteja. Durant l'any 2016 s'ha implantat aquest model a totes les Unitats de lleure de B:SM amb molt bons resultats i una gran acollida per part dels clients. Podem observar el nombre de gots venuts en cada una de les unitats en el gràfic següent, tenint en compte que cada un dels negocis va iniciar la implantació en mesos diferents (Fòrum al mes d'abril, Zoo el mes de juliol, l'Anella Olímpica l'any 2015).

Nombre de gots venuts per Unitats

Un dels objectius de l'Anella Olímpica per l'any 2016 era augmentar la recollida d'orgànic, com veiem en la gràfica següent han assolit l'objectiu, recollint quasi el doble que l'any 2015.

Recollida d'orgànic a l'Anella Olímpica


Indicadors

Les instal·lacions de B:SM generen residus de tipologia especial i no especial, els residus domèstics de la companyia es gestionen a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d’altres gestors autoritzats. El 83,70% dels residus que s'han generat a B:SM han estat al Zoo, aquest índex tan elevat i diferenciat de la resta dels negocis és degut a l'activitat que s'hi desenvolupa.

  • Tones de Residus per Unitats

  • Percentatge de residus per Unitats

Fa anys que el Zoo treballa en la recollida selectiva, observant les següents dades podem veure el resultat satisfactori del treball que han realitzat en aquest àmbit.

  • Residus Zoo

  • Tendència Rebuig Zoo

Generació residus no especials (Tn)

Generació de residus especials (Tn)

La recollida de les fraccions domèstiques (envasos lleugers, paper i cartró, vidre, i rebuig) es fa a través de la gestió municipal a totes les divisions. Les quantitats que hi estan associades no estan sempre disponibles ja que s'incorporen dins el volum municipal recollit. Per aquest motiu, les dades anteriors no tenen en compte els residus domèstics, d’envasos, paper, vidre i rebuig. 


Referències GRI: G4-EN23

 
Pujar