Memòria de Sostenibilitat de B:SM 2016

La present Memòria correspon al període comprès entre 1 de gener de 2016 i 31 de desembre de 2016 i s’ha elaborat d’acord amb la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat del Global Reporting (versió G4). La Memòria conté els principals aspectes de la gestió de la sostenibilitat de l’organització, els indicadors clau i les principals mesures adoptades per gestionar-les de manera adequada. El contingut s’ha definit tenint en compte els principis de materialitat, participació de grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat.

Es recomana visualitzar la Memòria de Sostenibilitat a través de la pàgina web, on s'inclouen continguts dinàmics i multimèdia, no disponibles en el format PDF.

 

 

  
Pujar