Índex de continguts GRI

Índex de continguts "De conformitat - Essencial"

  • El contingut de l'índex GRI està disponible a través del hipervincle "Vegeu Índex". És un arxiu a part de la memòria i està en format EXCEL. 

 
Pujar