Revisió externa i assegurament

  • Aquesta Memòria ha estat revisada per una tercera part independent que ha comprovat la veracitat i conformitat de les dades de conformitat amb l’autodeclaració i el nivell que hem declarat.

    La verificació consisteix en la realització de controls per detectar la presència o absència dels criteris establerts G4  oferint una visió general i conclusions. Es verifica i comprova la informació i les dades aportades a la Memòria amb evidències.

Referències GRI: G4-32, G4-33

 
Pujar