Comunicació Interna

Disposem de 5 canals de comunicació que arriben a la totalitat de la plantilla: circuit de TV’s; el correu electrònic corporatiu; el Portal de l’Empleat; una finestra informativa que apareix a l’iniciar qualsevol ordinador i els taulells informatius. En tots aquests 5 canals únicament es tramet informacions relacionades amb les diferents Unitats de B:SM. En el cas d'informació urgent disposem de dos canals més: PDA’S dels vigilants de l’Àrea i les Tablets de les Grues,  on s'hi publiquen informacions adreçades a aquest personal operatiu.

 •  

  Emissió de 176 continguts al canal intern de TV's

  159.369 accessos - Portal de l'Empleat

  73 missatges - Email corporatiu B:SM

  Edició de 24 butlletins de "L'InfooZoo"

  44 continguts - Inici Mi PC (LOPD)

  86 cartells informatius als taulells dels centres de treball

  Disseny i difusió de 20 campanyes de comunicació específica


 • B:SMtv amplia la seva xarxa...

  Enguany al circuit de 22 monitors hem fet noves incorporacions, tant internes com externes. Així, a finals d'any es van posar en marxa 4 nous monitors externs als dipòsits de grua, que emeten continguts relacionats amb l'atenció al ciutadà. D'altra banda, per reforçar la comunicació interna a les oficines centrals de Calàbria, s'han col·locat 3 noves pantalles als offices per a millor comoditat informativa dels empleats de la central.

  Per tant, en total es gestionen 29 monitors que emeten dos tipus de continguts:

  Les 20 pantalles internes comuniquen continguts exclusivament relacionats amb la companyia i d’interès pels empleats, i els 9 monitors externs emeten informacions també de la companyia però més dirigides a visites, clients, proveïdors...Al llarg del 2016, hem emès 176 continguts.

 • 30.000 visites més al Portal de l'Empleat...

  El Portal de l’Empleat l’espai de relació i comunicació principal del personal, incrementa en 30.000 visites més la seva consulta. Passant de 122.508 a 159.369 accessos amb una mitjana de 433 usuaris únics al dia.

  Al llarg d'aquest any hem anant ampliant espais ja existents i creant-ne de nous, com per exemple el que respon a la nova Direcció de Sistema d'Integrat que recull aspectes tant importants com la Transparència i el Codi Ètic.


 • Email Corporatiu "Comunicat Intern"

  El correu electrònic corporatiu (mail), s’utilitza bàsicament per a l’enviament de comunicats interns als empleats:  durant l’any passat vam fer arribar 73 comunicacions a la plantilla.


 • "L'InfooZoo", eina de comunicació imprescindible al Parc...

  El butlletí divulgatiu quinzenal de l’INFOOZOO, esdevé una eina de comunicació imprescindible pel personal del Parc. Durant l'any 2016, es van realitzar 24 números,  informant de més de 140 notícies.

  Amb aquestes edicions, ja es porten 43 butlletins realitzats, sent un canal de comunicació ja totalment consolidat. 


Script de l'ordinador

A la finestra/pantalla inicial que apareix en arrencar els ordinadors,  s’hi van emetre 44 continguts diferents.

   

Taulells informatius dels centres de treball

Com a reforç de les comunicacions també s’utilitzen els cartells informatius disposats als diferents centres de treball de les Unitats i Departaments.  Des de Comunicació Interna habitualment es fa una versió dels missatges informatius adaptada a aquests espais. En aquest cas, durant l’any 2014, es van penjar als taulells informatius 44 continguts diferents.


 • Campanyes de comunicació

  D’altra banda, també es realitzen campanyes específiques, tant per encàrrec d’alguna Unitat o bé per iniciativa pròpia.

  Durant l'any passat es van realitzar 20 campanyes específiques, totes elles creades, realitzades i produides per Comunicació Interna.

 •    
 •    
 •    
 •    
 •    

Vídeos

 • Campanya "Gestió integral"

 • Campanya "Itineraris professionals"

 • Campanya "Enbicia't"

 
Pujar