Formació i desenvolupament professional

Treballem per a donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns, els negocis i  els col·laboradors, d'acord amb els eixos formatius, de captació del talent extern i intern i de desenvolupament professional. A B:SM dissenyem el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per a la millora de les capacitats  dels treballadors. 

Assoliments 2016

 • Implantar els Itineraris Professionals a l'empresa. L'objectiu dels itineraris professionals no és altre que ajudar a la plantilla de B:SM que de manera voluntària desitgin créixer professionalment dins l'organització. Per això, en aquest any 2016 vam oferir diferents píndoles formatives que els ajudés a millorar en aquelles competències que els podrà acompanyar en un futur, si ho desitgen, a accedir a altres llocs de treball dins de BSM. L'acceptació ha estat força satisfactòria: El 12,39% de la plantilla es va acollir als itineraris i es van formar com a mínim en una de les píndoles formatives que vam oferir. 164 treballadors/es van realitzar una de les 7 accions formatives amb un total de 3.469 hores de formació. Paral·lelament a Park Güell es va impulsar el  Circuit del Talent amb el mateix objectiu. 
 • Aprofundir en les relacions Universitat/Empresa. L'objectiu era establir un conveni col·laboratiu amb les universitats per incorporar personal en pràctiques a l'empresa. El conveni no s'ha realitzat, però aquest any, hem augmentat la figura del personal en pràctiques: Tres departaments més han incorporat personal en pràctiques. També volem destacar que no ens hem centrat només en l'àmbit universitari sino que també col·laborem amb Centres de Cicle Formatiu i Centres que imparteixen Certificacions de Professionalitat.

Fets destacats 2016

El 96,96% de la plantilla ha realitzat almenys una acció formativa aquest any 2016 i el total d'hores de formació han estat les més altes en tots els anys de B:SM: 29.216 hores.

El model d'Itineraris Professionals va rebre una menció especial en els Premis Talent Mobility 2016, atorgat per la Consultora Lee Hecht Harrison, com a reconeixement per treballar pel desenvolupament professional dels/les treballadors/es.

En el Circuit del Talent, la participació va ser del 22% de la plantilla del Park Güell (79 persones), 11 treballadors/es formats/des i 220 hores de formació.


La tendència dels últims tres anys és augmentar el nombre d’assistents a les formacions, amb l’objectiu d’arribar a impartir com a mínim un curs a cada persona de l’organització. Es pot observar en el gràfic històric d'indicadors de formació, que del total de la plantilla el % de treballadors que s’han format aquest any ha estat un 95,92%, per tant, un 5,13% més que l’any 2015.

 • Assistents per gènere  Hores per persona i categoria • Històric d'Indicadors de formació

  Històric d'hores de formació per categoria

Percentatge de personal format segons relació laboral

Promig d'hores de formació distribuïda segons relació laboral

Hores de formació per categoria i gènere

 • Accions formatives per objectiu

 • Distribució de participacions per objectius

 • Hores per lloc de feina

 • Hores dedicades a la formació per gènere

Històric anual per objectiu i gènere

Nova avaluació de l'acompliment

L'Avaluació d'acompliment que es realitzava cada any ha canviat. A partir d'ara, l'avaluació d'acompliment se centrarà en el percentatge d'assoliment del treballador respecte als objectius de la missió de cada negoci i unitat. La part d'avaluació de deseiximent es centrarà en la part competencial del treballador per ajudar-lo a millorar en aquelles competències que necessiti. Per això estem treballant en un nou model que presentarem en el segon trimestre de l'any 2017 i on els comandaments podran avaluar competencialment al seu equip. Aquest any 2016 s'han avaluat 71 comandaments de B:SM i PATSA.

Avaluació de comandaments per gènere


Reptes 2017

 • Dissenyar el perfil de formadors interns. Elaborar el perfil de formador intern de B:SM, detectar nous formadors i dotar-los de les eines necessàries per a ser formadores dels seus companys. Contribuïm a la millora i creixement dels nostres treballadors. 

 • Consolidar els Itineraris Professionals. Potenciar la participació dels/les traballadors/es, acompanyar-los en aquesta aposta personal i professional del seu futur. Estarem al seu costat per oferir-los aquelles píndoles formatives les quals detectem que més necessiten i que responen als llocs de treball de BSM en els que hi haurà més demanda en els propers anys. Per aquest motiu, en el 2017 ampliarem l'oferta formativa en un 50%. 

 • Digitalitzar els llocs de treball. Revisió dels actuals llocs de treball i incorporar les competències digitals necessàries per donar resposta a les demandes actuals. Consolidant aquest repte contribuïm a la sostenibilitat dels propis llocs de treball. 

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11, G4-LA12

 
Pujar