Pla de Formació

L'eix formatiu se centra en el Pla de Formació  que es nodreix dels negocis, els treballadors, els caps i la Direcció de Persones. És a partir d'aquí que s'elabora el Pla i es divideix en tres grans blocs: 

 • TRANSVERSAL

  Es tracta de formació per millorar competències comunes en el conjunt de l’organització partint d'objectius genèrics no crítics pel lloc de treball. Les matèries que tradicionalment formen part d’aquest bloc son la Prevenció de Riscos Laborals, l'ofimàtica i els idiomes. En el cas de l'ofimàtica i els idiomes, la formació s’anuncia públicament per tal que els professionals de BSM s’hi puguin apuntar voluntàriament.

   

 • DE NEGOCI

  Es tracta de formació detectada des del negoci i pensada per millorar les competències del negoci en general i/o del lloc de treball en particular.

  Un cop l’any, en el darrer trimestre la Direcció de Persones es reuneix amb els diferents responsables per a valorar quines seran les accions formatives que s'hauran de desenvolupar l'any següent, que ajudaran a millorar les competències dels seus col·laboradors i assolir amb major èxit els objectius de la unitat.

  No obstant això, al llarg de l’any poden sorgir noves necessitats que s'incorporen al Pla de Formació. Aquestes formacions tracten habilitats, en noves tecnologies o eines de treball específiques del lloc que s'han d'assolir per desenvolupar la feina normalment. Aquestes formacions són imprescindibles i requereixen l'assoliment dels objectius de la formació per part de cada participant.

 • INDIVIDUAL

  Formació adreçada a millorar les competències individuals de les persones, tant pensant en el seu lloc de treball actual, com en la seva carrera futura dins de l’organització.

  Aquesta formació sorgeix principalment de l'avaluació de la persona i dins l’entrevista de devolució (Pla de desenvolupament Professional) que manté la persona amb el seu comandament immediat i que es realitza durant el primer trimestre de l’any. El cap i el col·laborador arriben al compromís de les accions que s'hauran de desenvolupar al llarg de l’any i quines accions formatives poden ajudar al col·laborador en el seu desenvolupament professional. 

  De la mateixa manera, un treballador al llarg de l’any es pot interessar per realitzar una formació que creu que és interessant per al seu desenvolupament professional i que mitjançant el seu comandament, pot fer arribar a la Direcció de Persones perquè l’aprovi i la pugui realitzar.   

 
Pujar