Memòria de Sostenibilitat 2017

Carta de la Directora General

L’any 2017 les activitats de Barcelona de Serveis Municipals van generar més de 47 milions d’experiències de serveis públics. Aquesta magnitud expressa el compromís i la vocació de les persones que treballen a la nostra empresa amb la missió de millorar la qualitat de la vida de la ciutadania i el desenvolupament sostenible de la ciutat.

La Memòria que us presentem és el relat de com avancem en el compliment d’aquesta missió, de les fites obtingudes i els camins a seguir que ens tracen els nostres compromisos socials, ambientals i econòmics. Com comprovareu, aquests compromisos fan palesa la integració a la nostra estratègia i cultura dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides en defensa dels drets humans i ambientals. 

En la seva vocació de servei a les persones, B:SM ha col·laborat en la sostenibilitat ambiental de Barcelona. Ho ha fet tant minimitzat l’impacte mediambiental de les seves activitats com vetllant pel desenvolupament d’una mobilitat sostenible a la ciutat. En destaca, especialment, la licitació del nou model de Bicing, que millorarà les prestacions del servei de bicicleta compartida; el foment de l’electromobiltat, a través de la nostra pròpia flota o ampliant l’oferta de la recàrrega de vehicles tercers. La grua municipal incorpora noves grues amb certificació Euro6 i la nova ZonaBus de Montjuïc ordena i redueix el trànsit d’autobusos turístics als carrers.

Els índexs de satisfacció dels clients (ISC) de les diferents activitats testimonia l’acollida de les experiències de servei públic generades. Aquests resultats són fruit  d’una gestió centrada en els ciutadans de les nostres activitats, recollint i estimulant el retorn constant dels usuaris dels serveis que oferim. D’aquesta manera cal concebre el  treball per una millora i una digitalització constant de les eines al servei de la ciutadania, com l’app de l’AREA; per l’accessibilitat i uns espais sense barreres i o les millores dels entorns on treballem, com pot ser l’exemple del Park Güell.  El nostre compromís de qualitat i sostenibilitat ha quedat reflectit en la carta de Serveis de B:SM que va ser aprovada pel Plenari del Consell Municipal

Aquestes experiències i aquesta percepció satisfactòria són fruit d’una empresa centrada en les persones, el seu principal actiu. Els programes CREA (programa de participació en les millores de la plantilla de BSM ) i CRETA (programa de detecció de talent de nous coordinadors i coordinadores d’operacions ) han permès la captació d’idees, competències i aptituds i s’han desenvolupat eines compartides corporatives en favor d’una major eficiència, com és el cas del programa de manteniment GMAO o la plataforma Business Intelligence.

La nova Direcció Corporativa de Màrqueting i Comunicació i el nou Centre de Suport a les Operacions ha esdevingut  elements primordials, en aquests dos àmbits estratègics, en la nostra  connexió amb les persones que reben l’experiència dels nostres serveis públics.

Tot plegat ens prepara pels reptes primordials que es desenvoluparan l’any 2018. El primer de tots serà el desplegament del Pla Estratègic 2018-2023 que ha de projectar BSM com una empresa pública innovadora que contribueix al desenvolupament i la qualitat de vida de la societat a través de quatre grans eixos: Clients/Ciutadania, Persones, Processos i Finances. La recentment creada Direcció de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes serà l’encarregada d’impulsar d’aquest pla transformador.

En l’àmbit de la sostenibilitat ambiental desplegarem dos projectes de gran impacte: el Pla Estratègic del Zoo de Barcelona, esdevingut agent de conservació, educació i recerca, i el nou model de Bicing que ampliarà i millorarà el servei.

Aquesta Memòria de Sostenibilitat té un caràcter de rendició de comptes amb les persones i a la societat que servim des dels valors compartits. No hi ha comunicació real possible sense la interacció de les parts aplegades entorn de les experiències de servei públic compartides.

Llegiu-la, responeu-la, compartiu-la... feu-la vostra

 

 

 

Marta Labata

Directora General de BSM

 

 

Referències GRI: G4-1

 
Pujar