Memòria de Sostenibilitat 2017

INFORMACIÓ DE LA MEMÒRIA

 • Cobertura de la informació 

  Els continguts d’aquesta Memòria de Sostenibilitat són el recull de les principals actuacions i dades de l’organització del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2017. Com a setè any consecutiu de la Memòria de Sostenibilitat, seguim amb la finalitat de mesurar l’acompliment dels objectius de la companyia en els àmbits econòmic, ambiental i social i comunicar-ho a totes les parts interessades amb el compromís de seguir-ho fent amb caràcter anual. L’abast d’aquesta Memòria de Sostenibilitat fa referència a totes les activitats de B:SM, SA sense tenir en compte les empreses participades.

 • És el primer cop que visites la Memòria de Sostenibilitat de B:SM?

  Veure resultats

 • B:SM comparteix l’objectiu del Pacte Mundial de les Nacions Unides d’una gestió ètica basada en els 10 Principis i a la vegada contribuïm en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

  Aquest any 2017, B:SM ha renovat el seu compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, i novament ens hem compromès a fer del Pacte Mundial i els seus principis una part de l’estratègia, cultura i accions quotidianes de la nostra companyia.  

  En aquesta memòria trobareu referenciats els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les accions i les mesures que desenvolupem a B:SM i que contribueixen aconseguir les metes de la nova agenda de desenvolupament sostenible.


Agraïm la participació i la col·laboració del personal de B:SM en la recopilació de les imatges que apareixen en aquesta Memòria de Sostenibilitat. Sobretot, volem donar les gràcies a totes les persones que ens les heu fet arribar o apareixeu en les fotografies:

Referències GRI: G4-17, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30

 
Pujar