Memòria de Sostenibilitat 2017

PARTS INTERESSADES

 • B:SM està en interacció contínua amb l'entorn en què opera, per això considerem fonamental tenir en compte les parts interessades: clients, proveïdors, Ajuntament, ciutadania i personal. La varietat de negocis de la companyia conforma una xarxa de relacions complexa en el si de B:SM i, alhora, particular per a cadascun d'ells. La Memòria ens permet comunicar la informació d'interès per a aquests grups i donar resposta a les inquietuds que tenen les parts interessades vers nosaltres.

 • Amb quin grup t'identifiques?

  Veure resultats

 • Clients

  Els clients externs són els usuaris de les nostres instal•lacions, ja siguin individuals o col•lectius. Són un grup proper i vital per a B:SM, al qual enfoquem la nostra orientació de negoci. Des de fa anys unim esforços per millorar la comunicació i la satisfacció amb ells. Les xarxes socials, les comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i altres canals ens permeten tenir un contacte bidireccional amb ells. En trobareu més informació a l'apartat "Relació amb els clients".

   

   

 • Personal

  El personal és una part interessada molt propera pel paper que juga dins de B:SM. Actualment, hi ha diferents canals de relació de l’empresa cap al personal i viceversa, com: el portal de l’empleat, el tauler d’anuncis, les revistes, el canal intern de televisió, atenció personalitzada a través de reunions, telèfon, correu electrònic i el CREA. En trobareu més informació a l'apartat "Persones".

 • Proveïdors

  Els proveïdors fan possible, amb l'aprovisionament dels seus productes o serveis, que l'activitat de B:SM es dugui a terme. En contacte amb molts departaments de l'empresa, administració de compres i els propis sol•licitants de la compra, hem de continuar treballant per escoltar la veu dels proveïdors, identificant els interessos i les oportunitats de millora. En trobareu més informació a l'apartat "Compra i contractació responsables".

   

 • Ajuntament

  L’Ajuntament és el nostre accionista i la part més gran influent en les nostres decisions per a gairebé tots els departaments i les divisions de B:SM. Les relacions, majoritàriament de caràcter formal, ens mantenen en contacte permanent. Del gran ens que és l’Ajuntament, podem diferenciar l’Equip de Govern, els òrgans d'intervenció tècnica i els òrgans d’intervenció política. Ens comuniquem amb ells a través d’informes i documentació periòdica, però també facilitant-los informació a demanda segons correspongui.

   

   

 • Ciutadania - societat

  La societat, entesa com el gran grup de població que viu, treballa o està a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. És aquesta població a qui s'adrecen tots els nostres serveis, i és amb la ciutadania amb qui ens comprometem, a través de les directrius de l’Ajuntament.

  A través dels consells dels barris, els ciutadans expressen les seves necessitats a l'Ajuntament, que, mitjançant encàrrecs a B:SM, es tradueixen en els serveis públics que oferim. Vegeu "Relació amb la societat".

Referències GRI: G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

 
Pujar