Memòria de Sostenibilitat 2017

ELS SERVEIS CORPORATIUS

Els Serveis Corporatius, que treballen per les activitats de negoci de l'empresa, presenten l'assoliment del plantejat l'any 2017 i els compromisos per a aquest 2018 en matèria social, ambiental i econòmica.

Així érem abans

  •    
  •    
  •    
 
Pujar