Memòria de Sostenibilitat 2017

ENERGIA

El consum d'energia es diferencia per tipus i usos: utilitzem l'electricitat com a subministrament de llum i també com a combustible per a vehicles. El gas natural permet el funcionament de les calderes de calefacció, i el gasoil i la gasolina són combustibles dels vehicles de la nostra flota i una petita part carrega els dipòsits i els grups electrògens de les instal•lacions.


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles


Consum d'energia per tipus (Gj)

L'electricitat a les instal·lacions

El consum d’electricitat prové de fonts no renovables i respon a la cobertura d’il•luminació, climatització, equips i maquinària de les diferents instal•lacions.

Consum elèctric per divisió (kWh)

 • ANELLA OLÍMPICA

  Per al 2018 està previst fer una intervenció important en temes d’eficiència energètica en l’àmbit de la il•luminació per reduir el consum de llum.

  APARCAMENTS

  Des del mes de setembre de 2017 i durant el 2018 s’està duent a terme un estudi detallat dels consums pels diferents elements elèctrics instal•lats als aparcaments. Mitjançant un analitzador de xarxa instal•lat en cada element amb consum elèctric, detectarem quins elements són els que consumeixen més i així podrem establir un pla d’accions concret per a cada aparcament i element instal•lat. Fins ara hem analitzat els aparcaments de Vergos, Cotxeres de Sarrià, Torrent de l’Olla, Sant Andreu Teatre, Gardunya, Ona Glòries, Bilbao i Navas.

 • ESTACIÓ DEL NORD

  S’han dut a terme diverses actuacions per la millora energètica a l’Estació del Nord basades en l’optimització de la producció de calor i fred, instal•lant aerorefrigerants, que milloren el rendiment de les bombes, sistemes de recuperació d’aire o substituint vàlvules, entre d’altres.

  Els resultats s’espera que es comencin a veure a finals de 2018.

  ZOO

  S’han fet canvis de lluminàries per LED en diversos espais del Zoo; concretament a la Galeria dels titís i la instal•lació de goril•les, la més important, per assolir uns nivells més elevats d’eficiència energètica i reduir el consum elèctric. També ha tingut lloc la instal•lació de mòduls per mesurar consums en diverses instal•lacions (Terra de Dragons, Delfinari, Girafes, nou edifici de Lleons).

El gas que ens escalfa

El consum de gas natural respon a la cobertura de calefacció de les diferents instal•lacions. Aquests consums de gas fan referència a les divisions d’Anella Olímpica i el Zoo.

Al Zoo el consum respon a la necessitat que tenen les instal•lacions d’animals. Generalment aquest consum és constant i similar en els anys, però en alguns casos pot variar en funció de la climatologia i la construcció o renovació d’instal•lacions noves. El 2017 s'han fet millores de climatització i aïllament tèrmic al pavelló dels grans primats.

El consum a l’Anella Olímpica està relacionat amb el nombre i la tipologia d'esdeveniments que es celebren a les instal•lacions, per això, el consum pot fluctuar d’un any a l'altre sense que necessàriament estigui lligat a la renovació d’equips o la modificació de les instal•lacions. 

Consum de gas natural per divisió (kWh)

El combustible que ens desplaça

La nostra flota es compon de vehicles de diferent tipologia: bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i vehicles de grua. Tot i que la flota està formada per vehicles que principalment utilitzen combustibles fòssils, tenim el repte de reduir el nostre impacte ambiental. Per aquest motiu estem electrificant la flota i progressivament canviant els vehicles. Ja són 74 els vehicles que composen la flota elèctrificada.

Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!

Consum de combustible per divisió i tipus (L i kWh)

Consum de combustible per tipus de vehícle (%)

Referències GRI: G4-DMA, G4-EN3

 
Pujar