Memòria de Sostenibilitat 2017

GESTIÓ AMBIENTAL

Les nostres activitats generen uns impactes ambientals dels quals som responsables. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles per tal de mantenir l’equilibri. Totes les activitats estan aixoplugades dins la Política de Medi Ambient de B:SM, en la qual tenen cabuda els eixos estratègics, els valors i els compromisos.

Les activitats de l'Anella Olímpica i Fòrum disposen de sistemes de gestió mediambiental certificats segons la norma ISO 14001.


 • Trobes a faltar algun tema ambiental?

  Veure resultats
 • Pacte Mundial de les Nacions Unides

  Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles


Aquest 2017, hem treballat en la definició d’un full de ruta per als propers anys que suposa una readaptació de la política, l’estratègia i la tàctica en l’àmbit mediambiental per a tots els negocis i serveis corporatius de B:SM.

El mes de juny vam participar en la trobada del Grup de prevenció de residus en oficines de l’Ajuntament de Barcelona, centrada en la comunicació efectiva de les actuacions de prevenció de residus. Vam explicar casos d'èxit a B:SM, com els de donació de material en desús, la implantació dels gots reutilitzables i l'eliminació de les papereres individuals a les oficines.

També, al novembre, vam participar en la jornada Ajuntament + Sostenible la trobada dels treballadors municipals compromesos amb la sostenibilitat. S'han compartit experiències, enfortit sinergies, celebrat assoliments i renovat objectius i compromisos per contribuir conjuntament a la millora de la sostenibilitat.

Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!

Reptes 2018

 • *Millorar el sistema d’ambientalització de les compres de la companyia

   

 • *Projecte Ecobalance, farem dels beneficis ambientals beneficis econòmics

   


 • *Finalitzar el projecte d'unificació de la gestió de residus

Referències GRI: G4-DMA, G4-27

 
Pujar