Memòria de Sostenibilitat 2017

RESIDUS

  • Les instal·lacions de B:SM generen residus de diferent tipologia. Els residus assimilables als domèstics es gestionen a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d’altres gestors autoritzats.

    Al 2017 es va iniciar un projecte per reformular el sistema de gestió de residus i donar servei als negocis de l'empresa. Aquest canvi pretén unificar els diversos serveis de gestió i disposar d’un sol intermediari, que abasti tots aquells residus que es tracten de manera independent i particular per a cada negoci. El 2018 es vol finalitzar el projecte i començar a treballar segons aquest nou sistema.

  • B:SM t'ajuda a sensibilitzar-te en medi ambient?

    Veure resultats

Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles


Indicadors

El 92,33% dels residus que s'han generat a B:SM han estat al Zoo. Aquest índex tan elevat i diferenciat de la resta dels negocis es deu a l'activitat que s'hi desenvolupa.

  • Generació de residus per lloc (Tn)

  • Percentatge de residus per lloc


Fem un zoom als residus del Zoo, on val la pena destacar que el percentatge de recollida selectiva és del 91,58% gràcies a la reducció de la quantitat generada de rebuig, tot i l'increment del total de residus.

  • Tendència de generació de rebuig al Zoo (Tn)

  • Índex de recollida selectiva al Zoo

Generació de residus per tipus (especials i no especials) (Tn)

La recollida de les fraccions domèstiques (envasos lleugers, paper i cartró, vidre i rebuig) es fa a través de la gestió municipal a totes les divisions. Les quantitats que hi estan associades no estan sempre disponibles, ja que s'incorporen dins el volum municipal recollit. Per aquest motiu, les dades anteriors no tenen en compte els residus domèstics d’envasos, paper, vidre i rebuig d'instal•lacions que no són el Zoo, el Palau Sant Jordi o l’Estadi Olímpic.


Referències GRI: G4-DMA, G4-EN23

 
Pujar