Memòria de Sostenibilitat 2017

ESTRATÈGIA d'RSC

 • Coneixes les accions per la sostenibilitat que B:SM ha desenvolupat aquest any?

  Veure resultats
 • L'RSC és conseqüència d’un compromís adoptat per tots els grups d’interès de B:SM en matèria econòmica, social i mediambiental amb l’objectiu de responsabilitzar-nos de les conseqüències i els impactes que es deriven de les nostres accions i maximitzen la creació de valor compartit per a totes les parts interessades.

  Ateses les recomanacions i les polítiques municipals respecte a la sostenibilitat, tenim la voluntat de superar el que és estrictament legal o recomanable i integrar-ho dia rere dia a l’empresa.

  També tenim molt presents els principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, del qual som signataris, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per alinear la nostra estratègia d'RSC. El nostre Codi Ètic n'és un exemple: disposar de principis i regles clares en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció que ens serveixen per relacionar-nos entre nosaltres i amb les parts interessades, a la vegada que fan de guia de conducta per a les persones que integren la nostra organització perquè actuïn en consonància amb els valors de B:SM.


Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!


 • La promoció i la participació en accions pel benefici de la societat i en col•laboració amb organitzacions sense ànim de lucre.

  Vegeu Relació amb la societat

   

   

 • La preocupació per la salut i la realització d’accions orientades a millorar la qualitat de vida de tot el personal, garantint sempre la seguretat laboral.

  Vegeu Salut i benestar laboral

   

 • El principi d’igualtat d’oportunitats evita la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La implicació de totes les persones que treballen a l’empresa cohesiona, motiva i millora l’activitat de l’organització i, per tant, el seu benestar.

  Vegeu Diversitat i igualtat d'oportunitats

Referències GRI: G4-56

 
Pujar