Memòria de Sostenibilitat 2017

Relació amb la societat

A B:SM treballem per a Barcelona i la seva gent, contribuïm de forma proactiva en el desenvolupament de la ciutat satisfent les expectatives dels ciutadans i els visitants de Barcelona i millorant-ne la qualitat de vida.

Els nostres serveis van adreçats a la societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i està a la ciutat i que interactua o pot interactuar amb nosaltres. A través de les directrius de l'Ajuntament de Barcelona, ens comprometem a cobrir les necessitats que es detecten amb les nostres activitats, anant més enllà i mostrant la nostra tasca i la responsabilitat de servei amb igualtat i per a tothom.

En el nostre afany i voluntat de comprendre la societat i aproximar-nos a les seves necessitats, oferim avantatges enfocats a diferents col•lectius, com places gratuïtes per a discapacitats i vehicles totalment elèctrics a les àrees d’estacionament. Al Zoo, apliquem tarifes solidàries a col•lectius amb recursos limitats: descomptes especials per a escoles i col•lectius que van des del 30% al 100%, segons el casos (disminuïts, famílies nombroses i monoparentals, escoles d’acció preferent de Catalunya, centres d’acollida, ONG, hospitals, centres penitenciaris i d’inserció, residències d’avis, col•lectius de drogodependents i marginats, grups de solidaritat de països en conflicte o jubilats amb targeta rosa). També, els abonats de la xarxa d’aparcaments de B:SM tenen l’avantatge de pagar el 50% de l’estada en qualsevol aparcament.

Mitjançant l'escolta activa i amb l'estreta col•laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, treballem per oferir cobertura de les necessitats que la ciutadania manifesta en òrgans com els Consells dels Barris o Gremis de Professionals que treballen a la ciutat.


  • Saps què fa B:SM per a la ciutadania?

    Veure resultats
  • L'any 2017 s'ha iniciat el projecte Acció Social i Voluntariat, en el qual s'ha treballat amb totes les unitats de negoci i serveis corporatius per construir un marc comú a tota la companyia que doni resposta a les expectatives de totes les parts interessades. Aquest marc amb el qual hem treballat pretén dotar d'entitat pròpia la solidaritat a B:SM i també les persones, que amb les seves inquietuds altruistes, contribueixen voluntàriament a construir una societat més justa i equitativa. 

    Per desenvolupar aquest projecte transversal i treballar de manera global s'ha constituït un equip de treball heterogeni en el qual participen, com a mínim, dues persones de cadascuna de les unitats de negoci o àrees corporatives. Aquest equip s'ha anomenat Corresponsables. El 2018 serà quan es desenvoluparà el pla d'accions que es desprèn del projecte.


B:SM, va col·laborar en tot allò que la ciutat va requerir en el lamentable atemptat del passat 17 d'agost a la Rambla de Barcelona. 

Referències GRI: G4-SO1

 
Pujar