Memòria de Sostenibilitat 2017

GESTIÓ SOCIAL

  • A B:SM contribuïm de forma proactiva en el desenvolupament de la ciutat, satisfent les expectatives dels ciutadans i els visitants de Barcelona i millorant-ne la qualitat de vida. Els nostres serveis van adreçats a la societat, entesa com el gran grup de gent que viu, treballa i està a la ciutat i que interactua o pot interactuar amb nosaltres. A través de les directrius de l'Ajuntament de Barcelona, ens comprometem a cobrir les necessitats que es detecten amb les nostres activitats, anant més enllà i mostrant la nostra tasca i la responsabilitat de servei amb igualtat i per a tothom.

    B:SM vol esdevenir una organització que disposi de persones preparades, informades, motivades i ben organitzades, que estiguin alineades amb els nostres objectius i valors, al servei dels clients i de la ciutadania. La Direcció Corporativa de Persones, Organització i RSC, gestiona persones basant-se en la detecció del talent, la satisfacció del client intern, la competitivitat, la flexibilitat i l’adaptació, el pensament creatiu, la responsabilitat social, la reducció de l’absentisme i la formació.

  • Creus que hem d'ampliar algun àmbit social?

    Veure resultats

Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!

Referències GRI: G4-27, G4-DMA

 
Pujar