Memòria de Sostenibilitat 2017

Ocupació

La plantilla mitjana de l'any 2017 ha estat de 1.407 persones, amb una edat mitjana 44,94 anys i una antiguitat a l'empresa de 13,33 anys.
El 79,83% de la plantilla té un contracte indefinit, el 78,86% dels contractes són a temps complet i només un 0,98% són a temps parcial.


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom


Qui som?

Plantilla mitjana per gènere (%)

Historial de la plantilla mitjana per gènere

En els últims anys observem la tendència a l'alça de les contractacions, que fan que augmenti la nostra plantilla. La contractació de dones segueix una tendència a l'alça, resultat del treball i les mesures implantades en qüestió d'igualtat d'oportunitats.


 • On Som?

  Plantilla mitjana segons el lloc de treball (%)

   

 • Com estem?

  Personal per tipus de contracte (%)


Com som?

 • Nivell d'instrucció (2017)

 • Tendència del nivell d'instrucció per gènere: homes

  Tendència del nivell d'instrucció per gènere: dones

El gruix del personal pertany a un nivell d'instrucció equivalent a Batxillerat o Graduat Escolar, però en els últims anys el nivell d'instrucció del personal està augmentant. Destaquem l'augment de persones amb llicenciatures durant aquest 2017.

A B:SM, apliquem a les normes laborals el principi número 6 del Pacte Mundial de les Nacions Unides.


Indicadors de Personal

El personal està distribuït segons les necessitats de la Divisió, el Negoci o l’Àrea, i és a les unitats d'AREA i GRUES a les quals hi ha més persones. Les oscil•lacions en el total d'empleats que conformen la plantilla es deuen als diferents nivells d'activitat, els quals, en general, divideixen l'any en temporada baixa, mitjana i alta.

 • Plantilla: mitjana d'homes per Divisió

 • Plantilla: mitjana de dones per Divisió

Distribució mensual de la plantilla

En aquest quadre queden reflectides les necessitats dels negocis en les diverses èpoques de l'any. Destaquen en el període vacacional Aparcaments i Zoo; Park Güell augmenta la plantilla de març a setembre per la temporada mitjana i alta, i Agents Cívics va incrementar la plantilla per encàrrec de l'Ajuntament.

 • Historial de la plantilla a 31 de desembre per gènere

 • Historial de la plantilla mitjana per gènere

 • Historial de la plantilla a 31 de desembre segons tipus de jornada i gènere

 • Historial de la plantilla segons tipus de contracte i gènere

Promocions internes i noves contractacions

Per política d'empresa, quan hi ha necessitat de cobrir vacants en algun lloc de l'organització, ja sigui per la creació o l’augment de llocs de treball, en primer terme es fa un concurs o promoció entre el personal de la plantilla. Les bases d'aquestes promocions les determinen i estudien entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors en la Comissió de formació que es constitueix, i es fan públiques a través dels canals de comunicació interna.

Historial de promocions internes per gènere

Promocions internes per divisió, lloc i gènere

Noves contractacions per grup d'edat i gènere

Historial del percentatge de noves contractacions menors de 30 anys (%)

 • Distribució de les noves incorporacions per motiu i gènere

 • Noves incorporacions per unitats i gènere

 • Índex de rotació (%)

 • Distribució de les baixes d'empresa per motiu i gènere

Referències GRI: G4-10,G4-LA1, G4-LA3, 

 
Pujar