Aparcaments municipals

La xarxa d'Aparcaments municipals pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Augmentar l'aposta d'electrificació de la flota de vehicles.
  • Reducció de consums. Finalització instal·lació de lluminàries i detectors de presència  
  • Augmentar els punts de recàrrega elèctrica a la xarxa d’aparcaments.
  • Finalització d’obres a l’aparcament de Badajoz.
  • Finalització d’obres a l’aparcament de La Boqueria.

El passat novembre va iniciar l’activitat BAMSA, el nou operador d’aparcaments a Barcelona, gestionat a través d’una societat mixta, participada al 40% per B:SM i al 60% per SABA, que es va incorporar per concurs públic. Al moment de la creació de BAMSA, 15 aparcaments de la xarxa de B:SM van passar a formar part del nou operador, que comptarà amb 26 aparcament en total en un futur.

B:SM segueix tenint plena responsabilitat sobre una xarxa de 40 aparcaments que continuarà sent potent, rendible i enfocada a un bon servei al ciutadà, i tenint un equip humà compromès i valuós. B:SM, de forma sostinguda, es va transformant, enfortint i reinventant cada dia.

ELECTRIFICACIÓ DE LA FLOTA 

La Unitat d’Aparcaments compta amb una flota de 21 vehicles, 9 dels quals són vehicles elèctrics, el que suposa un  43%. Aquest 2014 s’han adquirit 2 vehicles, tal i com estava marcat als objectius. La Unitat té el compromís de continuar amb la electrificació de la flota de vehicles durant els propers anys. 

REDUCCIÓ DE CONSUMS 

El 2014 s’han acabat d’instal·lar els sistemes d’il·luminació a totes les dependències. S’han instal·lat sistemes de detecció de presència, il·luminació led i també altres sistemes de baix consum. Això ha suposat un estalvi del 29,34% en energia elèctrica a les dependències d’Aparcaments.

També, amb mesures de prevenció, s’ha aconseguit estalviar el consum d’aigua un 26,25%.

ENDOLLS ELÈCTRICS

S’ha finalitzat la instal·lació de 185 nous endolls per a vehicles elèctrics (motos, cotxes, bicis elèctriques) en els aparcaments de la xarxa de B:SM. La inversió ha estat de 900.000 euros. El servei de recàrrega elèctrica ha estat gratuït fins el passat 31 de desembre, al 2015 el preu per ús és d’1,20€ per cotxes i 0,30€ per motos, amb independència del temps que el vehicle estigui endollat. 

FINALITZACIÓ D’OBRES A L’APARCAMENT DE BADAJOZ 

S’han finalitzat les obres de construcció de l’aparcament subterrani del carrer de Badajoz, iniciades l’any 2011, amb un número total de 423 places, distribuïdes en tres plantes. El soterrani -1, està destinat a aparcament de rotació i els soterranis -2 i -3, al Dipòsit de grues.

FINALITZACIÓ D’OBRES A L’APARCAMENT DE LA BOQUERIA 

S’han finalitzat les obres de construcció de l’aparcament subterrani de la plaça de la Gardunya, iniciades el 2010. L’aparcament té una capacitat de 434 places per vehicles, distribuïdes entre els soterranis -2 i -3. En el soterrani -1, es situa una zona logística del Mercat de la Boqueria, amb una zona de càrrega i descàrrega amb 20 places per a camions i 95 per a furgonetes. També s’ha realitzat el projecte de detecció places lliures a l’aparcament de la Boqueria.

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Desenvolupar una App per Aparcaments.  
 • Instal·lar un nou sistema de guiat de vehicles.
 • Implementar un nou sistema d’aprofitament dels tòners de les impressores i informatitzar procediments, amb l’objectiu de reduir l’ús de paper.
 • Seguir augmentant la flota elèctrica de vehicles.

 

 

 

 
Pujar