AREA

La unitat del 'AREA pertany a la Divisió d'Aparcament que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, a través d'una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Consolidar l'ApparkB amb l'increment de les descàrregues de l'aplicació i usos del servei.
  • Augmentar l'aposta d'electrificació de la flota de vehicles.
  • Reducció de consums. Finalització instal·lació de lluminàries i detectors de presència  als centres base.
 • APPARKB

  L’aplicació ha tingut una gran acceptació, més de 650.000 tiquets expedits, quasi 45.000 usuaris registrats el primer any amb una mitjana de 4.000 tiquets diaris. Durant el 2014 es consolida l’ús d’aquesta aplicació per part dels usuaris  aconseguint puntes de penetració del tiquet digital del 10% respecte el total d’operacions realitzades. 

ELECTRIFICACIÓ DE LA FLOTA 

A l'AREA, es disposa de 5  vehicles elèctrics, tot i que encara no s’ha trobat un model que satisfaci plenament les necessitats de servei. La Unitat té el compromís de continuar amb la electrificació de la flota de vehicles durant els propers anys.

REDUCCIÓ DE CONSUMS 

El 2014 s’ha finalitzat la instal·lació dels sistemes d’il·luminació eficient a totes les dependències. S’han instal·lat sistemes de detecció de presència, il·luminació led i també altres sistemes de baix consum. El consum elèctric als dipòsits del personal s’ha rebaixat un 32,34%.

També s’ha estalviat en consum d’aigua un 21,88%, gràcies a les mesures d'estalvi implantades l'any anterior.

AREA DUM 

S’ha posat en marxa al Passeig de Gràcia una prova pilot a les àrees de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM), que corresponen a les zones de càrrega i descàrrega. La iniciativa sorgeix com a resposta a l’objectiu d’actualitzar i millorar el sistema de gestió a aquestes zones, afavorint-ne l’ús adequat, una major mobilitat i implantant solucions a través de la tecnologia mòbil. A la vegada, dins el marc de les Smart Cities, afavorirà una millor adaptació a les necessitats reals del sector, permetent dotar de més places allà on sigui necessari i reduir-les on no proporcionin servei.

 

 

Reptes 2015

Els reptes que plategem pel 2015 són:

 • Arribar al 15% d’us de l’Apparkb. 
 • Ampliar a tota la ciutat el sistema  APP-DUM.
 • Implementar l’Smart Tiquet.
 • Crear una targeta exclusiva pels gremis i col·lectius professionals.
 
Pujar