Estacions autobusos

Les Estacions d'Autobusos, Barcelona Nord i Fabra i Puig, pertanyen a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, en especial en l’àmbit del transport i amb la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  ESTACIÓ DEL NORD

  • Implantar un sistema de climatització geotèrmica a l'Estació del Nord.
  • Publicar la nova pàgina web de l’estació. 
  • Implantar un servei de bicis elèctriques per turistes.
  • Millorar el sistema d’enllumenat per reduir el consum elèctric i millorar el confort lumínic dins l’estació. 

    ZONA BUS

     • Eliminar la sobreocupació a l'entorn de Ciutat Vella.
     • Solucionar la problemàtica d’estacionament d'autocars a l’entorn Park Güell. 
     • Reduir el trànsit d’autocars i els temps de desplaçaments a l’entorn de la Sagrada Família.
    • Estació del Nord

     NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ GEOTÈRMICA

     S’ha instal·lat un nou sistema de climatització basat en la tecnologia geotèrmica, que és una energia renovable i gratuïta basada amb el bescanvi d’energia amb el terreny. El nou sistema consta d’una bomba de calor geotèrmica i d’un sistema bescanviador vertical amb 28 pous de 133 metres de fondària. El cost de la instal·lació ha estat de 738.000€, però la renovació del sistema ha aconseguit reduir el cost de manteniment, reduir també les emissions de CO2 i ha causat un estalvi aproximat del 40% en el consum energètic, el que reduirà la factura anual en aproximadament 70.000€, a més d’aconseguir també una millora del confort dels usuaris de l’estació.

     NOVA PÀGINA WEB 

     Aquesta primavera hem estrenat la nova pàgina web de l’estació www.barcelonanord.cat, amb una imatge totalment renovada, molt més funcional i dissenyada per facilitar als viatgers tota la informació necessària per poder organitzar els seus viatges. La web incorpora, entre d’altres novetats, la compra online bitllets, la possibilitat de accedir fàcilment a la consulta de destinacions i horaris en temps real i està adaptada a dispositius mòbils.

     IMPLANTACIÓ DE LA BICI ELÉCTRICA PER TURISTES

     L’estació disposa d’un nou servei de lloguer de bicis elèctriques de BCN Bike per un preu de 35€ per una jornada de 10 hores cada bicicleta. La base de BCN Bike es troba a les andanes 47, 48 i 49 de l’Estació.

    •  

      

      

      

    ZonaBus

    ELIMINAR LA SOBREOCUPACIÓ A CIUTAT VELLA

    El passat novembre es va produir una reestructuració dels espais de Zona Bus del districte de Ciutat Vella per tal de disminuir la pressió turística i contribuir a la millora de la mobilitat de les persones. La parada de Via Laietana va quedar anul·lada, mentre que la parada la de plaça d’Antoni Maura, conserva un espai exclusiu per vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda o infants, amb reserva prèvia de l’espai via web. 

    La reestructuració d’aquestes parades va acompanyada d’una reordenació dels espais de situats al perímetre del districte: es van crear espais nous i es conserven alguns dels ja existents, amb l’objectiu de preservar el centre històric i de disminuir substancialment la pressió turística.

    Reptes 2015

    Els reptes que plantegem pel 2015:

    ESTACIÓ DEL NORD

    • Substituir les marquesines de la zona d’andanes.
    • Incorporar noves línees o empreses de transports.
    • Realitzar un mostreig de viatgers: incorporació d’un sistema telemàtic pel comptatge de viatgers d’entrada i sortida dels autocars.

    ZONA BUS

    • Ampliar parades i zones d'estacionament per autocars turístics.
      
     Pujar