Grua Municipal

El servei de Grua Municipal pertany a la Divisió de Transports que treballa amb la missió de contribuir a una millor mobilitat a Barcelona, en especial en l’àmbit del transport i amb la gestió de la indisciplina d’estacionament, a través d’una gestió eficient, de qualitat i avantguardista dels serveis encarregats, oferint la nostra experiència a l’Ajuntament, i aportant recursos a B:SM.

 • Assoliments 2014

  Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Posar en marxa el nou Dipòsit municipal del carrer Badajoz.
  • Continuar amb el projecte social de cessió de vehicles 
  • Millorar el servei prestat al ciutadà.

  NOU DIPÒSIT MUNICIPAL DEL CARRER BADAJOZ

  Al gener de 2014 va començar a funcionar el dipòsit del C/Badajoz i es va tancar definitivament com dipòsit de la grua TRAM VI. Aquest canvi ha resultat  favorable, tant des del punt de vista dels  recorreguts de les grues com des del punt vista de la instal·lació. Al tractar-se d’un dipòsit ubicat a l’entorn de la Plaça de les Glòries ofereix millors comunicacions als usuaris amb unes instal·lacions noves i més accessibles.

  PROJECTE SOCIAL DE CESSIÓ DE VEHICLES 

  Durant el 2014 s’han cedit 416 bicicletes a diverses institucions i escoles per a fer cursos per a persones amb risc d’exclusió social. Aquestes no són retornades, doncs acostumen a ser obsequi per haver dut a terme tota l’activitat. D’altra banda, també es van cedir 238 turismes a escoles de formació professional mecànica, a bombers per dur a terme cursos d’excarceració i a TEDAX per a proves d’explosius. Les escoles de formació professional en mecànica també van rebre 65 motos i els Bombers, a part dels turismes, 1 furgó, també per a fer cursos d’excarceració.

  MILLORAR EL SERVEI PRESTAT AL CIUTADÀ

  S’han implantat noves tecnologies a les grues, que permeten, entre d’altres funcionalitats, visualitzar en la pantalla els vehicles que es troben en una situació d’infracció i informar, en temps real, a les resta de la flota.  També s’han establert nous criteris d’actuació, el que permet racionalitzar i augmentar l’eficàcia de cadascun dels serveis. Aquest any 2014 el temps de resposta als requeriments dels ciutadans del servei de grua ha estat, de mitja, inferior a 20 minuts.

  Reptes 2015

  Els reptes que plantegem pel 2015:

  • Substitució de la flota de vehicles grua.
  • Posada en marxa de nous criteris d’avaluació de la qualitat de cada servei tenint en compte aspectes com la probabilitat d’enganxament , la zona o barri de l’enganxament, el tipus de servei etc.

   

   

    
   Pujar