Parc Montjuïc

La Unitat Parc de Montjuïc té la missió de gestionar els espais del Parc amb la màxima eficiència a través del coneixement de l’entorn i les seves necessitats amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció de les expectatives dels ciutadans, clients, organitzacions i Ajuntament.

Assoliments 2014

Els reptes que ens plantejàvem a la memòria anterior són:

  • Aprovació del Pla general metropolità a l’àmbit de la muntanya de Montjuïc 
  • Pla de Turisme del Districte de Sants-Montjuïc
  • Usos escales mecàniques 
  • Punts d’Informació al Parc de Montjuïc

APROVACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC 

El setembre passat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord de la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona, en la qual es va aprovar definitivament la Modificació del Pla general Metropolità (PGM) a l’àmbit de la muntanya de Montjuïc, amb l’objectiu de crear un nou model urbanístic per a les seves 337,97 hectàrees de superfície.
S’estableix un règim de sòl específic per a la muntanya, identificant-la com a parc equipat i regulant tant els usos principals com els complementaris. Igualment, prioritza els espais lliures i d’interès natural, tot reconeixent les diferents àrees funcionals de Montjuïc i diferenciant quatre subsistemes: clàssic, esportiu, transformat i d’interès natural. Pel que fa al sistema viari, opta per plantejar un model de mobilitat futur que tendeixi a reduir l’excés de vialitat urbanitzada actual.
La modificació del PGM aprovada ha tingut molt en compte tot el treball realitzat en l’ elaboració del Pla d’Usos de Montjuïc (2005-2006), en la qual la participació de B:SM va ser molt important.

PLA DE TURISME DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

La Unitat Parc Montjuïc ha col·laborat, durant l’any 2014, en la redacció del Pla de Turisme del Districte de Sants-Montjuïc, participant en totes les reunions de treball realitzades i fent aportacions al mateix.

Durant l’any 2014 el conjunt de les 22 escales mecàniques que faciliten l’accés a l’Eix Monumental i a la part mitja del Parc, gestionades per la Unitat Parc Montjuïc, han enregistrat un total de 29.180.240 usos.

PUNTS D’INFORMACIÓ 

Els tres Punts d’Informació de que disposa el Parc de Montjuïc han atès i donat informació, durant l’any 2014, a un total de 84.916 visitants.

 
Pujar